Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie a ekologie II.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/9/0. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Doc. RNDr. Petr Albrecht, Ph.D. (cvičící), doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (zástupce)
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Martina Dávidová, Ph.D. (pomocník)
Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (pomocník)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Božena Koubková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (pomocník)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (pomocník), doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (pomocník)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (pomocník)
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (pomocník)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (pomocník)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Předpoklady
Bi5785 Bakal. práce I. && NOW ( Bi6801 Zool. sem. II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou.
Osnova
  • Příprava bakalářské práce podle pokynů stanoveného školitele na základě témat vypsaných katedrou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.