G8241 Terénní cvičení z paleontologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G7381 Horninotvorné fosilie || G2081 Pokročilá paleontologie || G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie )
Úspěšné zvládnutí paleontologických předmětů bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského studia, kteří se specializují na paleontologii nebo hodlají absolvovat státní zkoušku z paleontologie. Studenti si prakticky osvojí speciální metody terénního paleontologického výzkumu.
Výstupy z učení
Osvojení speciální metody terénního paleontologického výzkumu.
Osnova
  • Terénní cvičení v okolí Brna. Speciální metody terénní paleontologické, paleoekologické a tafonomické dokumentace.
Literatura
  • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 88 s. 1987. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. 1992. info
  • LEHOTSKÝ, Tomáš, Martin FAMĚRA a Tomáš URUBEK. Geologie a paleontologie : čítanka k přírodním vědám. Edited by Lukáš Müller. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 438 stran. ISBN 9788024445274. 2015. info
  • PACLTOVÁ, Blanka. Metody paleobotanického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství. 128 s. 1963. info
Výukové metody
Návštěva a studium vybraných paleontologických lokalit. Terénní práce na vybrané lokalitě - dokumentace, odběry vzorků, speciální metody terénní práce (tafonomické, paleoekologické).
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení je kromě účasti na terénním cvičení nutno předložit terénní deník.
Informace učitele
Práce probíhají na vybraných paleontologických lokalitách v okolí Brna. Je zapotřebí mít vhodné terénní vybavení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2023/2024.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/G8241