d4105 Příprava disertační práce 5

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. František Langer, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4104 Příprava dis. p. 4 || d030 Příprava disertační práce IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zpracování tezí pro státní doktorskou zkoušku.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat teze pro státní doktorskou zkoušku.
Osnova
  • Příprava disertační práce 5: vypracování tezí disertační práce ke státní doktorské zkoušce.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.