d4105 Příprava disertační práce 5

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4104 Příprava dis. p. 4 || d030 Příprava disertační práce IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zpracování tezí pro státní doktorskou zkoušku.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat teze pro státní doktorskou zkoušku.
Osnova
  • Příprava disertační práce 5: vypracování tezí disertační práce ke státní doktorské zkoušce.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.