d4105 Příprava disertační práce 5

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
prof. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4104 Příprava dis. p. 4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zpracování tezí pro státní doktorskou zkoušku.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat teze pro státní doktorskou zkoušku.
Osnova
  • Příprava disertační práce 5: vypracování tezí disertační práce ke státní doktorské zkoušce.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.