BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (cvičící)
Mgr. Ivana Hovořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (cvičící)
Mgr. Erika Putnová (cvičící)
Mgr. Petra Stejskalová (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Daniel Boucník (pomocník)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4A/02: Po 10:00–11:50 S310, kromě Po 1. 4., E. Putnová
BPJ_JI4A/03: Po 12:00–13:50 S310, kromě Po 1. 4., E. Putnová
BPJ_JI4A/04: Út 10:00–11:50 S311, kromě Út 2. 4., L. Václavík
BPJ_JI4A/05: Út 14:00–15:50 S402, kromě Út 2. 4., L. Václavík
BPJ_JI4A/06: Út 12:00–13:50 S402, kromě Út 2. 4., S. Bilková
BPJ_JI4A/08: St 8:00–9:50 S402, kromě St 3. 4., E. Punčochářová
BPJ_JI4A/09: St 10:00–11:50 S402, kromě St 3. 4., E. Punčochářová
BPJ_JI4A/11: Út 12:00–13:50 P302a, kromě Út 2. 4., M. Kovaříková
BPJ_JI4A/12: Čt 14:00–15:50 S307, kromě Čt 4. 4., S. Bilková
BPJ_JI4A/13: St 8:00–9:50 S401, kromě St 3. 4., J. Hrbáčková
BPJ_JI4A/14: St 10:00–11:50 S401, kromě St 3. 4., J. Hrbáčková
BPJ_JI4A/15: St 12:00–13:50 S401, kromě St 3. 4., J. Hrbáčková
BPJ_JI4A/16: Út 14:00–15:50 P302b, kromě Út 2. 4., M. Kovaříková
BPJ_JI4A/17: Čt 12:00–13:50 P302a, kromě Čt 4. 4., M. Kovaříková
Předpoklady
( BPJ_JI3A Jazyk I/3 - A || BPJ_CMIC Intercultural communication )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3A (PJI3A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 380 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 325/380, pouze zareg.: 6/380
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1A, BPJ_JI2A a BPJ_JI3A a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- přednést prezentaci s použitím multimediální techniky na zadané ekonomické témata
- porozumět autentickému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • 1. U14 Legislation
 • 2. U14 Legislation
 • 3. U14 Legislation
 • 4. Writing a problem solution essay.
 • 5. Writing a problem solution essay.
 • 6. U15 International business
 • 7. U15 International business
 • 8. U15 International business
 • 9. U16 Corporate strategy
 • 10. U16 Corporate strategy
 • 11. U16 Corporate strategy
 • 12. Final revision
Literatura
  povinná literatura
 • ASHFORD, Stephanie a Tom SMITH. Business proficiency : Wirtschaftsenglisch für Hochschule und Beruf : mit Prüfungsvorbereitung, Video-DVD und Online-Material. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett, 2017. 320 stran. ISBN 9783128000671. info
  doporučená literatura
 • HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina Business English : osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 159 stran. ISBN 9788027112975. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor a Janice de HAAFF. Academic English. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. 222 stran. ISBN 9788027108428. info
 • PATHARE, Emma a Gary PATHARE. Skillful 4. Second edition. London: Macmillan Education, 2018. 190 stran. ISBN 9781380010827. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/ESF:BPJ_JI4A!
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích
- soustavná průběžná příprava a splnění všech průběžných úkolů
- vypracování eseje dle instrukcí vyučujícího
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky
Studenti vyjíždějící v daném semestru na studijní pobyt v rámci Erasmu se na plnění průběžných úkolů domluví s vyučujícím, do jehož seminární skupiny se zapsali, docházka je uznána a po návratu složí písemnou a ústní zkoušku.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4A.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPJ_JI4A