FJ3009 Didaktika francouzštiny 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3009/01: Čt 8:00–9:50 učebna 63, P. Suquet
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na společenské a kulturní aspekty cílového jazyka a způsoby rozvoje interkulturní kompetence. Pozornost se soustřeďuje rovněž na různé typy hodnocení v jazykové třídě a rozvoj schopnosti hodnotit komunikační kompetenci žáků.
Výstupy z učení
Po obsolvování kurzu by měl být student schopen: rozlišovat pojmy kultura, civilizace, kulturní stereotypy a interkulturní přístup ve výuce jazyků. Měl by rovněž umět rozlišovat různé typy hodnocení a aplikovat je ve výuce.
Osnova
 • 1. Culture. 2. Civilisation. 3. Stéréotypes culturels. 4. Approche interculturelle. 5. Evaluation formative. 6. Evaluation sommative.
Literatura
  povinná literatura
 • BERTOCCHINI, Paola a Edvige COSTANZO. Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE : cours activetés corrigés. [Paris]: CLE International, 2008. 271 s. ISBN 9782090353792. info
  doporučená literatura
 • CUQ, Jean-Pierre a Isabelle GRUCA. Cours de didactique du français langue étrangére et seconde. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2003. 452 s. ISBN 2706110821. info
 • Dictionnaire de didactique du français : langue étrangére et seconde. Edited by Jean-Pierre Cuq. Paris: CLE International, 2003. 303 stran. ISBN 2090339721. info
 • GERMAIN, Claude. Évolution de l'enseignement des langues :5000 ans d'histoire. Paris: CLE International, 2001. 351 s. ISBN 2-19-033353-9. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, individuální práce. Studenti kombinovaného studia jsou povinni zúčastnit se nejméně poloviny konzultací.
Metody hodnocení
Test na probraná témata (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FJ3009