SZ6041 Seminář k učitelské praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 4x za semestr/90 minut. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blanka Dvořáková (cvičící)
Mgr. Štěpán Jirků (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Danuše Kotolanová (cvičící)
Mgr. Ondřej Krahulec (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miluše Nováková (cvičící)
Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (cvičící)
Mgr. Hana Prachařová (cvičící)
Mgr. Karla Prátová (cvičící)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Tešnarová (cvičící)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Vokrojová (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6041/01: Po 17. 5. 16:00–18:50 učebna 41, Po 31. 5. 16:00–18:50 učebna 41, H. Pavlíčková, P. Svojanovský
SZ6041/02: St 12. 5. 16:00–18:50 učebna 37, St 26. 5. 16:00–18:50 učebna 37, P. Svojanovský, L. Tešnarová
SZ6041/03: Út 11. 5. 16:00–18:50 učebna 41, Út 25. 5. 16:00–18:50 učebna 41, M. Nováková, P. Svojanovský
SZ6041/04: Út 18. 5. 16:00–18:50 učebna 38, Út 1. 6. 16:00–18:50 učebna 38, P. Svojanovský, I. Vokrojová
SZ6041/05: Čt 13. 5. 14:00–16:50 učebna 39, Čt 27. 5. 14:00–16:50 učebna 39, H. Prachařová, P. Svojanovský
SZ6041/06: Čt 20. 5. 14:00–16:50 učebna 39, Čt 3. 6. 14:00–16:50 učebna 39, B. Dvořáková, P. Svojanovský
SZ6041/07: Po 17. 5. 16:00–18:50 učebna 22, Po 31. 5. 16:00–18:50 učebna 22, D. Kotolanová, J. Nehyba
SZ6041/08: Čt 13. 5. 14:00–16:50 učebna 38, Čt 27. 5. 14:00–16:50 učebna 38, J. Nehyba, K. Prátová
SZ6041/09: Čt 20. 5. 14:00–16:50 učebna 38, Čt 3. 6. 14:00–16:50 učebna 38, O. Krahulec, J. Nehyba
SZ6041/10: Út 18. 5. 16:00–18:50 učebna 41, Út 1. 6. 16:00–18:50 učebna 41, Š. Jirků, J. Kratochvílová
SZ6041/11: Út 18. 5. 16:00–18:50 učebna 39, Út 1. 6. 16:00–18:50 učebna 39, P. Knecht, D. Veselá
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6641 Seminar on Teaching Practice , SZ6094 Seminář k učitelské praxi )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,AJ6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,Vi6001,VV6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 91 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je poskytnout studentům prostor pro reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti ve vztahu ke své učitelské praxi v rámci hlavního studijního plánu (MAJOR). Způsob vedení semináře je inspirován konceptem tzv. reflektujících týmů, který se vyznačuje spoluprací více odborníků z různých oblastí. Výuku proto zajišťuje oborový didaktik spolu s pedagogem či psychologem. Do výuky jsou zváni také vybraní provázející učitelé.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - otevřeně sdílet zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě; - cíleně využívat reflexi a sebereflexi jakožto nástroj profesního učení; - lépe uchopovat podstatné aspekty pedagogických situací a otázek, které byly předmětem diskuse v semináři.
Osnova
  • • porozumění rozdílu mezi popisným a reflektivním psaním • skupinová práce s pedagogickým (reflektivním) deníkem • skupinová práce s profesním portfoliem • osvojování reflexe a sebereflexe jakožto nástroje profesního učení
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• různé formy skupinové diskuse; • práce s reflektivními deníky a profesním portfoliem.
Metody hodnocení
• aktivní účast v semináři (100%); • průběžné plnění úkolů a jejich odevzdání v dohodnutých termínech (reflektivní deník a profesní portfolio).
Informace učitele
V případě, že v seminární skupině bude zapsáno méně než 10 studentů, skupina může být spojena s jinou seminární skupinou nebo zcela zrušena. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/
Další komentáře
Studijní materiály
MAJOR/MINOR PREZENČNÍ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SZ6041