EN

ESF:MPF_FIDE Finanční deriváty - Informace o předmětu

MPF_FIDE Finanční deriváty

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Boris Šturc, CSc. (přednášející)
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Boris Šturc, CSc. (cvičící)
Garance
Ing. Boris Šturc, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Čt 9:20–11:00 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_FIDE/01: Čt 11:05–12:45 S309, B. Šturc
MPF_FIDE/02: Pá 10:15–11:50 P312, L. Benada, B. Šturc
Předpoklady
! PFDEFT Deriváty finančních trhů
Absolvování předmětu Matematika, Statistika, Finanční trhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 49 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/49, pouze zareg.: 0/49, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/49
Mateřské obory
Cíle předmětu
Deriváty finančních trhů (DEFT) Cílem kurzu je pochopení problematiky derivátů finančního trhu. Pochopení základních derivátů finančního trhu, burzovních rizik a derivátům jako nástrojů rozložení rizika , a to forwardům, futures a opcím, řízení rizika směnných kurzů Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, kontrolní práce. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • Tématický plán - přednášky:
 • 1. Vymezení pojmu Derivát finančního trhu
 • 2. Termínové kontrakty - forwardy, základní pojmy, význam a funkce, principy oceňování
 • 3. Forwardy na úrokovou míru, oceňování a využití
 • 4. Forwardy na cizí měnu, oceňování a využití
 • 5. Futures - specifika a způsob obchodování na burze
 • 6. Futres na úrokovou míru
 • 7. Futures na cizí měnu
 • 8. Ostatní futures - na indexy, CTD obligace
 • 9. Swapy - význam a využití
 • 10. Swapy na úrokovou míru
 • 11. Devizové swapy
 • 12. Opční obchody - význam a oceňování
 • 13. Účtování a zdaňování derivátů pro potřeby komerční banky
 • 14. Obchodování s deriváty ve vyspělých ekonomikách
 • Tématický plán semináře:
 • 1. Úvodní seminář
 • 2. Cena forwardu, výnosy a náklady
 • 3. Forwardy na úrokovou míru
 • 4. Forwardy na cizí měnu
 • 5. Kontrolní test
 • 6. Futres na úrokovou míru
 • 7. Futures na cizí měnu
 • 8. Ostatní futures na indexy, CTD obligace
 • 9. Úrokové swapy
 • 10. Devizové swapy
 • 11. Oceňování opcí
 • 12. Parita Call & Put
 • 13. Delta hedging a gama hedging
Literatura
 • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Edited by Vilém Jungmann, Translated by Zdeněk Strnad - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 8072261894. info
 • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančního trhu a mezinárodní management : učební text pro studenty oboru finanční podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 101 s. ISBN 8021016523. info
 • BLAKE, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 623 s. ISBN 8071692018. info
 • JÍLEK, Josef. Termínové a opční obchody. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 286 s. ISBN 8071691836. info
 • SHARPE, William F. a Gordon J. ALEXANDER. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info
Výukové metody
Teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
Používané výukové metody: Přednášky a semináře.
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Předpokladem udělení zkoušky je absolvování kontrolního testu, závěrečného testu a aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFDEFT.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.