MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jaromír Skorkovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 9:20–11:00 S308
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_EKIS/01: Pá 11:05–12:45 S301, M. Krčál
MPH_EKIS/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Krčál
Předpoklady
MPH_PINF Podniková informatika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopný:
- definovat základní pojmy z oblasti ekonomiky a řízení IS/ICT;
- popsat metody a postupy určené k řízení IS/ICT s důrazem na ekonomické aspekty řízení;
- vysvětlit silné a slabé stránky metod a postupů pro řízení IS/ICT;
- aplikovat nabyté znalosti při vytvoření informační strategie pro konkrétní organizaci s důrazem zejména na metody a postupy řízení podnikové informatiky v konkrétní organizaci;
Osnova
  • 1. Řízení IS/ICT (podnikové informatiky) a. Úvod do problematiky – historie řízení IS/ICT, úskalí oblasti v kontextu ekonomické výkonnosti a důvody k řízení IS/ICT (paradoxy, neúspěchy, IS jako konkurenční výhoda vs. IS pro všechny). b. Charakteristiky IS/ICT, které mají vliv na jejich řízení – nehmotné přínosy, celopodnikový charakter, podpora procesů, vysoká dynamika a obměna produktů a technologií na trhu. c. Audit informačního systému, standardy, metodiky, postupy. d. Metody určování ekonomického přínosu IS/ICT. e. Řízení efektů IS/ICT a hodnocení projektů nasazení IS/ICT. f. Nehmotné přínosy, jejich identifikace a hodnocení. 2. Aspekty řízení IS/ICT (podnikové informatiky) a. Řízení rizik v kontextu IS/ICT. b. Corporate Performance Management. c. Change management. d. Outsourcing IS/ICT – zvaná přednáška 3. Informační strategie a plánování rozvoje IS/ICT. a. Význam a účel informační strategie b. Struktura informační strategie. c. Tvorba informační strategie a postup. 4. Komplexní případová studie - zvaná přednáška experta z oblasti
Literatura
    povinná literatura
  • SVATÁ, Vlasta. Audit informačního systému. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 219 s. ISBN 9788074311062. info
  • NOVOTNÝ, Ota. Řízení výkonnosti podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2010. 275 s. ISBN 9788074310409. info
  • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024726151. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, zpracování týmového projektu, modelování, psaní textu.
Metody hodnocení
Průběžný test
Aktivní účast na seminářích a příprava na semináře
Týmový projekt (dvojice) + obhajoba (součástí obhajoby bude odborná teoretická rozprava)
Závěrečná zkouška – písemná (test + esej)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.