MPJ_JII1Sa Jazyk II/1 - Španělština

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho (přednášející)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Sochová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Sa/01: Čt 9:20–11:00 S401, V. De Azevedo Camacho
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B nebo znalost odpovídající 13 lekcí učebnice Fiesta 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 navazuje na znalosti obecného jazyka získané v přípravných kurzech Jazyk II/A a Jazyk II/B (nebo jinde) a zaměřuje se převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
V kurzu procvičují studenti schopnost porozumět odbornému textu, identifikovat a interpretovat jeho hlavní myšlenky (zároveň také nacvičují jeho překlad do mateřštiny za pomoci slovníku).
Studenti rovněž simulují konverzace v profesních situacích a zvládání základních útvarů obchodní korespondence.
Studenti se naučí psát základní obchodní dokumenty, zápisy ze schůze a zprávy.
Znalosti získané v tomto kurzu poslouží jako základ pro navazující kurz v jarním semestru, který je zakončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Osnova
 • Probíraná odborná a obchodní témata:
 • Introducción, España, los españoles,¿Cómo negociar con los españoles?;
 • Compañeros de trabajo, departamentos en una empresa;
 • Correos electrónicos, comunicación comercial;
 • Viajes de empresa (medios de transporte, el equipaje, postales);
 • Productos con historia, productos de hoy (publirreportajes);
 • Dinero, bancos, clientes, presupuesto personal;
 • Normas en la empresa (normas de seguiridad), cultura corporativa, ambiente de trabajo);
 • Salones y ferias;
 • Internet y los negocios ;
 • Gramática: repaso de pronombres personales (objeto directo/indirecto, sin preposición),los tiempos del pasado (p.imperfecto, p.indefinido, p.pluscuamperfecto),futuro simple y condicional, estilo directo x estilo indirecto, correlación de los tiempos, imperativo afirmativo, imperativo negativo, el presente del subjuntivo (formas verbales), ser x estar
Literatura
  povinná literatura
 • CORPAS, JAIME, Martínez, Lola a SABATER, MARÍA LLUISA. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios. Barcelona: Difusión, 2008. ISBN 978-84-9848-141-9. info
  doporučená literatura
 • MACÍKOVÁ, OLGA a MLÝNKOVÁ, LUDMILA. Gramática completa de la lengua espanola.Velká španělská gramatika. první. Brno: C Press, 2010. ISBN 978-80-251-2293-8. info
 • MARTÍNEZ, LOLA, Sabater, María Luisa. Socios 2. Curso de espanol orientado al mundo de trabajo. Libro de alumno. Barcelona: Difusión, 2009. ISBN 978-84-8443-418-4. info
 • CASTRO, FRANCISCA. uso de la gramática espanola. Nivel intermedio. Madrid: Edelsa, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4. info
 • MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Español comercial. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 342 s. ISBN 8025106527. info
 • MACÍKOVÁ, Olga, Vlasta HLAVIČKOVÁ a Věra ŠPÍGLOVÁ. Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 426 s. ISBN 80-7238-261-6. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Kurs je ukončený zápočtem. Studenti mohou psát zápočtový test pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80%.
2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů (seminární překlad, obchodní email).
3. Seminární překlad ze španělštiny do češtiny (1/2 normostrany).
Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60% bodů.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní materiál bude k dispozici ve formátu PdF v Is-u.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení,jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 12:42, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému