PPSOPR Soutěžní právo

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Rozvrh
Út 18:00–19:35 P201, Čt 18:00–19:35 P201
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Soutěžní právo (PPSOPR) Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy veřejného i soukromého soutěžního práva. Na straně jedné budou vysvětleny principy zákona o ochraně hospodářské soutěže, jeho systematika a základní instituty, včetně výkladu o řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na straně druhé budou interpretována ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži, včetně podrobnějšího výkladu jednotlivých skutkových podstat. Výklad bude doplněn řadou příkladů z právní praxe a aktuální judikaturou. Zkoumány budou také vazby soutěžního práva na jiné právní obory (trestní právo, právo ochrany osobnosti, reklamní právo). Forma zkoušky: písemná a ústní. Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích a seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.