MPH_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_DIS1/1: Út 16:20–17:55 P104
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by měl být student schopen přistoupit ke zpracování diplomové práce jako odborného textu; Student bude schopen vhodně pojmout téma diplomové práce; student bude schopen zvolit správnou strategii a taktiku psaní odborného textu – jak zpracovat projekt diplomové práce . Student bude schopen rychle a správně číst a zpracovávat informační zdroje; Student bude schopen postupovat v duchu publikační etiky. Studenti budou mít poznatky o zásadách odborného stylu psaného textu. V neposlední řadě budou schopni založit, realizovat a vyhodnotit empirická šetření a formulovat doporučení, která z jejich šetření vyplynou; Po zakončení kurzu bude student schopen správně prezentovat diplomové práci při obhajobě s aspirací na širší uplatnění těchto poznatků v praxi.
Osnova
  • 1. seminář PH DISA ÚVODNÍ INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKA I 2-13. semináře PH DISA INDIVIDUÁLNÍ PREZENTACE PROJEKTŮ DIPLOMOVÝCH PRACÍ a rozpravy metodického charakteru k nim (na všech dalších seminářích) Paralelně k seminářům SAMOSTATNÉ STUDIUM doporučené literatury k jednotlivým tématům úvodní přednášky I – časový harmonogram studia je individuálně volitelný studentem ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU DIPLOMOVÉ PRÁCE a příprava na jeho prezentaci na jednom ze seminářů (soustředění)
Literatura
  • Aktuální znění normy ISO 690
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
Výukové metody
přednáška,diskuse ; samostatné studium relevantní literatury; zpracování individuálních projektů BP; prezentace projektů BP; diskuse ve skupinách k projektům BP.
Metody hodnocení
-ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU DIPLOMOVÉ PRÁCE a příprava na jeho prezentaci na jednom ze seminářů -PREZENTACE PROJEKTU DIPLOMOVÉ PRÁCE nebo vložení do IS, nejpozději do 1.12. -LEKTOREM PŘIJATÁ PREZENTACE(vyhodnocená jako metodicky vhodná a využitelná pro zpracování diplomové práce) V případě přijetí prezentace lektorem udělení zápočtu
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou udělení záp. je vystoupení studenta na semináři s tezemi DP
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHDISA.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.