EN

ESF:MPJ_JIIAF Jazyk II/A - F - Informace o předmětu

MPJ_JIIAF Jazyk II/A - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Veronika Pešinová (přednášející)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIAF/01: St 17:10–18:40 S313, V. Pešinová
Předpoklady
Předpokladem je mírná pokročilá znalost obecného jazyka, kterou si student může ověřit vyplněním samovyhodnocovacího online testu. Pokud odpovídající znalosti nemá, musí si je individuálně doplnit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/A je doporučený přípravný kurz, podmínkou pro vstup do tohoto předmětu je mírná pokročilá znalost obecného jazyka, kterou si student může ověřit vyplněním samovyhodnocovacího online testu. Výuka je zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je užívána jen v malé míře a izolovaně.
Osnova
 • Min.čas složený, infinitivní vazby, sloveso mettre;
 • min.čas složený zvratných sloves,zdůraznění opisnou vazbou, slov. dire, voir, neprav.množné číslo;
 • slovosled v min.čase složeném, postavení zájmen v rozkaz. větách;předložkové vazby, různé významy "que", tvoření příslovcí;
 • tázací zájmena qui, que, slovesa devoir, appeler, acheter; sans s infinitivem;
 • 2.třída sloves (finir), slovesa sortir, ouvrir, stupňování, číslovky řadové, datum, měsíce;
 • dělivý člen, slovesa savoir, boire;
 • zájmena en,y, průběhový čas přítomný (vazba être en train de+inf.), názvy ulic, sloveso connaître, číslovky od 100 výše;
 • imperfektum, přivlast.zájmena samost., sloveso croire;
 • odvozování slov, přehled zájmen le, la, les, en, y;
 • příslovce en,y, dělivý člen u abstrakt;
 • konj.přítomný (po výrazech vůle, rozkazu), nepravidelné stupňování;
 • neurčité zájmeno tout, slovesa na –ayer, (-oyer), essayer, payer; pleuvoir;
Literatura
  povinná literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
 • TRUSCOTT, S., M. MITCHELL a Béatrice TAUZIN. Le Français a Grande Vitesse :cours intensif pour débutants. Vanves: Hachette, 1994. 191 s. ISBN 2-01-020322-4. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,-Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIAF. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.