EN

ESF:MPJ_JIIAF Jazyk II/A - F - Informace o předmětu

MPJ_JIIAF Jazyk II/A - Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JIIAF/01: St 16:20–17:55 S306, D. Veškrnová
Předpoklady
Předpokladem je mírn2 pokročilá znalost obecného jazyka. Pokud student odpovídající znalosti nemá, musí si je individuálně doplnit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/23, pouze zareg.: 0/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/A je doporučený přípravný kurz, podmínkou pro vstup do tohoto předmětu je mírn2 pokročilá znalost obecného jazyka. Výuka je zaměřena na posílení a prohloubení znalosti obecného jazyka (znalost gramatiky a rozvoj slovní zásoby), odborná terminologie je užívána jen v malé míře a izolovaně.
Osnova
 • Min.čas složený, infinitivní vazby;
 • min.čas složený zvratných sloves,zdůraznění opisnou vazbou, slov. dire, voir, neprav.množné číslo;
 • slovosled v min.čase složeném, postavení zájmen v rozkaz. větách;předložkové vazby, různé významy "que", tvoření příslovcí;
 • tázací zájmena qui, que, slovesa devoir, appeler, acheter; sans s infinitivem;
 • 2.třída sloves (finir), slovesa sortir, ouvrir, stupňování, číslovky řadové, datum, měsíce;
 • dělivý člen, slovesa savoir, boire;
 • průběhový čas přítomný (vazba être en train de+inf.), názvy ulic, sloveso connaître, číslovky od 100 výše;
 • imperfektum, přivlast.zájmena samost., sloveso croire;
 • odvozování slov, přehled zájmen le, la, les, en, y;
 • příslovce en,y, dělivý člen u abstrakt;
 • konj.přítomný (po výrazech vůle, rozkazu), nepravidelné stupňování;
 • neurčité zájmeno tout, slovesa na –ayer, (-oyer), essayer, payer; pleuvoir;
Literatura
  povinná literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com :méthode de français professionnel et des affaires. Niveau débutant. Paris: Cle International, 2012. 128 s. ISBN 978-2090380354
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky. Tento kurz je komerční, cena 1.000,-Kč/semestr.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJIIAF. Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.