DXE_PDPR Příprava disertační práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 30 kr. (od 5 krok 1 kred). minimálně 120 kreditů za studium. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Ing. Martin Fukač, M.A. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (přednášející)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. (přednášející), prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Marta Ordeltová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
DXE_SLIT Studium literatury || D_VP1 Vědecká práce || D_VP2 Vědecká práce || D_VP Vědecká práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Povinný předmět vedený školitelem, jehož náplní je především systematická práce na zadaném tématu dizertace. Náplní předmětu je řešení základních metodologických otázek, metodických přístupů a interpretaci výsledků. Těžiště práce v rámci předmětu spočívá v přípravě a zpracování publikačních výstupů, které budou součástí připravované dizertační práce. Součástí je také účast studenta na vědeckých a výzkumných úkolech, vystoupení na vědeckých konferencích a seminářích doporučených školitelem. Kreditovou hodnotu předmětu volí student po dohodě se školitelem.
Literatura
  • Dle zadání školitele
Metody hodnocení
Výstupem předmětu je koncept připravované publikace, kterou student zvěřejňuje v odevzdávárně, kde je zpřístupněna členům oborové rady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: v průběhu semestru.
Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.