MKF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 10. 10. 16:00–19:50 P304, Pá 30. 10. 16:00–19:50 P304, So 5. 12. 12:00–15:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku mezinárodního účetnictví, na direktivy Evropské unie upravující oblasti účetnictví a na Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, s direktivami EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví. - Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. - Aplikovat standardy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví.
- Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
- Sestavit účetní závěrku v souladu s IFRS.
- Aplikovat standardy.
Osnova
 • Obsah předmětu bude rozdělen do tří tutoriálu, celkový rozsah 12 hodin.
 • 1.Úvodní tutoriál
 • - organizační záležitost, popis předmětu, doporučení k samostudiu.
 • - Úvod do harmonizace účetnictví, Koncepční rámec IAS, Sestavování účetní závěrky (IAS 1, IAS 8, IAS 7, IFRS 1).
 • - Dlouhodobý majetek (IAS 16, IFRS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40), Zásoby (IAS 2), peníze, pohledávky, finanční majetek.
 • - Zadání POTu.
 • 2.Druhý tutoriál
 • - závazky a rezervy (IAS 37), Náklady a výnosy (IFRS 15), Důsledky změn směnných kurzů cizích měn (IAS 21), vykazování státních dotací (IAS 20), Výpůjční náklady (IAS 23), Daně z příjmu (IAS 12).
 • - zadání POTu.
 • - Kontrolní test.
 • 3.Třetí tutoriál
 • Závěrečné zhodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ Eva, HAMPL Filip a Petr SVOBODA. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2019. Studijní text, dostupný v ISU na stránce předmětu.
  doporučená literatura
 • KRUPOVÁ, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví, interpretace a aplikace v podnikové praxi. 3. vydání. Praha: 1. Vox, 2019. iv, 740. ISBN 9788087480700. info
 • IFRS standards : issued at 1 January 2019. London: International Accounting Standards Board, 2019. 2428 stran. ISBN 9781911629122. info
  neurčeno
 • IFRS standards : issued at 1 January 2019. London: International Accounting Standards Board, 2019. 890 stran. ISBN 9781911629122. info
 • IFRS standards : issued at 1 January 2019. London: International Accounting Standards Board, 2019. 1809 stran. ISBN 9781911629122. info
Výukové metody
Předmět je vyučován ve tří tutoriálech, v rozsahu 12 hodin.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: jeden průběžný test, minimální úspěšnost 60 %, odevzdání POTu, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet)hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.