PA026 Projekt z umělé inteligence

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Předpoklady
PB016 Umělá inteligence I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 52 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem semináře je hlubší seznámení s vybranou oblastí umělé inteligence a praktické ověření získaných poznatků formou zpracování samostatného projektu. U projektu není nijak omezen zvolený programovací jazyk, pro doporučená témata viz PB016 Umělá inteligence I.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně navrhnout, analyzovat a vypracovat řešení vybraného úkolu z oblasti umělé inteligence;
- prezentovat postup řešení po jednotlivých krocích;
- odůvodnit zvolený postup implementace;
- navrhnout způsob evaluace vytvořené aplikace a vyhodnotit její úspěšnost.
Osnova
  • Studium vybrané oblasti umělé inteligence.
  • Zpracování projektu samostatně nebo ve skupinách.
Literatura
  • Russell,Stuart J. and Norvig, Peter: Artificial intelligence :a modern approach, 2nd edition, Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003.
  • NILSSON, Nils J. Artificial intelligence :a new synthesis. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1998. xxi, 513 s. ISBN 1-55860-535-5. info
  • NORVIG, Peter a Stuart Jonathan RUSSELL. Artificial intelligence :a modern approach. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1995. xxviii, 93. ISBN 0-13-103805-2. info
  • COHEN, Paul R. Empirical methods for artificial intelligence. Cambridge: MIT Press, 1995. xvi, 404. ISBN 0262032252. info
Výukové metody
Samostatná analýza a implementace projektu, tvorba dokumentace, s pravidelnými konzultacemi s přednášejícím.
Metody hodnocení
Konzultace v průběhu práce na projektu. Předvedení implementovaného projektu, vytvoření HTML stránek dokumentace projektu (viz příklady na webové stránce předmětu).
Informace učitele
http://nlp.fi.muni.cz/uiprojekt/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.