PB007 Softwarové inženýrství I

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
RNDr. Stanislav Chren (cvičící)
Mgr. Marián Macik (cvičící)
Mgr. Tomáš Majerčiak (cvičící)
Mgr. Andrej Makovický (cvičící)
RNDr. Matúš Nemec (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
RNDr. Valdemar Švábenský (cvičící)
Mgr. Dalibor Toth (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB007/T01: Út 16. 9. až Pá 19. 12. Út 16:00–17:35 Učebna S4 (35a), St 17. 9. až Pá 19. 12. St 9:40–11:15 Učebna S7 (18), J. Ráček, D. Toth, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
PB007/T02: St 17. 9. až Pá 19. 12. St 8:00–9:35 Učebna S4 (35a), D. Toth, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
PB007/01: Po 12:00–13:50 A215, M. Macik
PB007/02: Čt 8:00–9:50 B311, M. Macik
PB007/03: Po 12:00–13:50 B410, S. Chren
PB007/04: Po 14:00–15:50 B410, S. Chren
PB007/05: Út 18:00–19:50 A319, S. Chren
PB007/06: Út 12:00–13:50 B411, V. Švábenský
PB007/07: Út 14:00–15:50 B311, V. Švábenský
PB007/08: Út 16:00–17:50 B311, M. Nemec
PB007/09: Út 18:00–19:50 B311, M. Nemec
PB007/10: St 8:00–9:50 A215, B. Rossi
PB007/11: St 14:00–15:50 A215, B. Rossi
PB007/12: St 16:00–17:50 A215, B. Rossi
PB007/13: St 18:00–19:50 B311, T. Majerčiak
PB007/14: Čt 10:00–11:50 B411, A. Makovický
PB007/15: Čt 12:00–13:50 B116, A. Makovický
PB007/16: Čt 8:00–9:50 B411, D. Toth
PB007/17: Čt 16:00–17:50 A218, D. Toth
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
znát základní aktivity doprovázející proces vývoje IS;
důkladněji rozumnět technikám specifikace požadavků, analýzy a návrhu systémů, testování a údržby;
znát základní charakteristiky a rozdíly strukturovaného a objektového přístupu;
umět vytvořit model středně složitého systému v UML.
Osnova
 • Životní cyklus software, role jazyka UML.
 • Specifikace funkčních požadavků, UML diagram případů užití.
 • Specifikace nefunkčních požadavků, UML diagram aktivit.
 • Analýza a návrh systému, strukturované vs. objektové metody A&N.
 • Objektová analýza systému, UML diagramy tříd, objektů a stavový diagram.
 • Strukturovaná analýza systému, datové modelování, ERD.
 • Návrh systému, UML diagram tříd v době návrhu.
 • Detailní návrh a implementace, UML interakční diagramy.
 • Návrh architektury, UML diagram balíků, komponent a nasazení.
 • Testování, verifikace a validace.
 • Provoz, údržba a další vývoj systému.
 • Řízení vývoje softwarového systému.
 • Pokročilé techniky softwarového inženýrství.
Literatura
 • SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 6th ed. Harlow: Addison-Wesley Publishing Company, 2001. xx, 693. ISBN 020139815X. info
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové projekty (2-3 členné týmy).
Metody hodnocení
Semestrální skupinový UML projekt (podmínka připuštění ke zkoušce), průběžné testy na cvičení (10 testů, 20 bodů) a závěrečná písemná zkouška skládající se z testu (7 otázek, 35 bodů) a UML modelu (35 bodů). Na absolvování předmětu je třeba získat alespoň 50 bodů.
Informace učitele
The course can be studied in English. In that case, the student attends English-speaking seminar group and follows lectures on an individual basis (slides in English, lecturing in Czech) with an opportunity to approach the lecturer when something is unclear.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.