PB162 Java

Faculty of Informatics
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Ing. Petr Adámek (seminar tutor)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Tomáš Gregar (seminar tutor)
Mgr. Martin Janík (seminar tutor)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Oprendek (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Aleš Zlámal (seminar tutor)
Mgr. Martin Hinca (assistant)
RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Mon 14:00–15:50 D1, Tue 12:00–13:50 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
PB162/01: Wed 12:00–13:50 B116, R. Ošlejšek
PB162/02: Wed 14:00–15:50 B116, R. Ošlejšek
PB162/03: Thu 18:00–19:50 B130, P. Adámek, J. Pomikálek
PB162/04: Wed 12:00–13:50 B117, L. Bártek
PB162/05: Thu 12:00–13:50 B117, L. Bártek
PB162/06: Thu 16:00–17:50 B116, L. Bártek
PB162/07: Thu 18:00–19:50 B116, L. Bártek
PB162/08: Thu 8:00–9:50 B117, P. Drášil
PB162/09: Thu 10:00–11:50 B117, P. Drášil
PB162/10: Fri 9:00–10:50 B116, P. Drášil
PB162/11: Fri 11:00–12:50 B116, P. Drášil
PB162/12: Mon 14:00–15:50 B117, T. Gregar
PB162/13: Mon 16:00–17:50 B117, T. Gregar
PB162/14: Wed 10:00–11:50 B116, A. Zlámal
PB162/15: Mon 16:00–17:50 B130, M. Oprendek, R. Ošlejšek
PB162/16: Mon 18:00–19:50 B130, M. Oprendek, J. Pomikálek
PB162/17: Thu 8:00–9:50 B116, J. Pavlovič
PB162/18: Thu 10:00–11:50 B116, J. Pavlovič
PB162/19: Mon 10:00–11:50 B130, M. Kuba
PB162/20: Wed 16:00–17:50 B116, A. Zlámal
PB162/21: Thu 12:00–13:50 B116, M. Janík
PB162/22: Thu 14:00–15:50 B116, M. Janík
PB162/23: Tue 10:00–11:50 B117, L. Bártek
Prerequisites
Command of a procedural programming language (Pascal, C).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of this course is to give the students a basic knowledge on object oriented programmming in Java. The student will become familiar with the basic Java and OO terminology, as well as necessary language syntax and semantics rules. Moreover, he/she will be able to analyse, design and implement simple software solutions with the appropriate tools.
Syllabus
 • Introduction to Java - principles, history. Java development lifecycle, basic development tools.
 • Basic concepts and terminology of object-oriented programming - class, instance (object), variable, method. Encapsulation.
 • Cooperation and communication among objects.
 • Interfaces, specification, implementation.
 • Basic programmer's conventions - coding style, naming, documentary comment, API documentation.
 • Unit testing with junit.
 • Inheritance, polymorphism. Class hierarchy. Architecture of Java programs - methods, classes, packages.
 • Abstract classes. Access modifiers.
 • Basic program constructs. Primitive datatypes, object types and arrays.
 • Exceptions. Built-in exceptions, design of custom exceptions.
 • Java containers.
 • Java I/O.
 • Basic design patterns.
Literature
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru jsou na cvičeních zadávány úlohy (celkově za 32 bodů). Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Kromě toho jsou v průběhu semestru psány písemky (celkem 40 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena i závěrečná zkoušková písemka (28 bodů). Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 60 bodů.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2007/PB162