CS

FI:PB162 Java - Course Information

PB162 Java

Faculty of Informatics
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Ing. Petr Adámek (seminar tutor)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Robert Batůšek (seminar tutor)
doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D. (seminar tutor)
Bc. Lukáš Jungmann (seminar tutor)
RNDr. Vladimír Kadlec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lubomír Krejčí (seminar tutor)
Mgr. Petr Lohnický (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Svoboda (seminar tutor)
Mgr. Kamil Ševeček (seminar tutor)
RNDr. Aleš Zlámal (seminar tutor)
Supervisor
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Fri 10:00–11:50 VC311, Fri 12:00–13:50 VC311
 • Timetable of Seminar Groups:
PB162/01: Mon 10:00–10:50 B117, A. Zlámal
PB162/02: Mon 11:00–11:50 B117, A. Zlámal
PB162/03: Wed 10:00–10:50 B117, A. Zlámal
PB162/04: Wed 11:00–11:50 B117, A. Zlámal
PB162/06: Mon 13:00–13:50 B117, L. Svoboda
PB162/07: Mon 14:00–14:50 B116, L. Jungmann
PB162/08: Mon 12:00–12:50 B117, L. Svoboda
PB162/09: Mon 15:00–15:50 B116, L. Jungmann
PB162/10: Tue 10:00–10:50 B117, K. Ševeček
PB162/11: Tue 11:00–11:50 B117, K. Ševeček
PB162/12: Thu 8:00–8:50 B117, J. Pavlovič
PB162/13: Thu 9:00–9:50 B117, J. Pavlovič
PB162/14: Thu 11:00–11:50 B117, V. Kadlec
PB162/15: Thu 12:00–12:50 B117, V. Kadlec
PB162/16: Thu 16:00–16:50 B117, P. Lohnický
PB162/17: Thu 17:00–17:50 B117, P. Lohnický
PB162/18: Wed 14:00–14:50 B117, P. Adámek
PB162/19: Wed 15:00–15:50 B117, P. Adámek
PB162/20: Wed 18:00–18:50 B117, L. Svoboda
PB162/21: Wed 19:00–19:50 B117, L. Svoboda
PB162/22: Fri 14:00–14:50 B117, L. Bártek
PB162/23: Fri 15:00–15:50 B117, L. Bártek
PB162/24: Tue 17:00–17:50 B117, L. Bártek
PB162/25: Tue 18:00–18:50 B117, L. Bártek
PB162/26: Tue 19:00–19:50 B117, L. Bártek
Prerequisites
Command of a procedural programming language (Pascal, C).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of this course is to give the students a basic knowledge on object oriented and event-driven programmming in Java. The student will become familiar with the basic Java and OO terminology, as well as necessary language syntax and semantics rules. Moreover, he/she will be able to analyse, design and implement basic data structures and algorithms. He/she will be trained on basic principles of event-driven programming (interactive programs) on user interfaces, as well as on simple components communication.
Syllabus
 • Introduction to Java - principles, history, comparison Java program development lifecycle, basic tools. Simple console applications.
 • Basic concepts and terminology of object-oriented programming - class, instance (object), variable, method.
 • Basic program constructs (basic statements, operators, expressions, branching, loops), primitive datatypes, object types and arrays.
 • Cooperation and communication among objects.
 • Basic programmer's conventions - coding style, naming, documentary comment, API documentation.
 • Encapsulation, inheritance, polymorphism. Class hierarchy. Architecture of Java programs - methods, classes, packages.
 • Specification vs. implementation. Classes and interfaces, abstract classes. Access modifiers.
 • Exceptions. Built-in exceptions, design of custom exceptions.
 • Java program unit testing, junit tools.
 • Java2 containers.
 • Java I/O.
 • Packaging and distribution of Java programs, .jar archives.
 • Event-driven programming. Basic principles of building and running user interfaces.
 • Basic design patterns.
 • Selected Java tools and extensions.
Literature
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • VIRIUS, Miroslav. Java pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2001. 240 s. ISBN 80-902230-9-5. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • CHAPMAN, Stephen J. Začínáme programovat v jazyce Java. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. ix, 307. ISBN 8072264729. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
 • Programování v jazyce JAVA. Edited by David Flanagan. [1. vyd.]. Brno: Computer Press, 1997. xxxv, 488. ISBN 80-85896-78-8. info
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru jsou na cvičeních zadávány úlohy (celkově za 40 bodů). Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Kromě toho je v průběhu semestru psána jedna písemka (25 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena závěrečná zkoušková písemka (35 bodů).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~tomp/java
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2003/PB162