CS

FI:PB162 Java - Course Information

PB162 Java

Faculty of Informatics
Autumn 2005
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
Ing. Petr Adámek (seminar tutor)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Tomáš Gregar (seminar tutor)
RNDr. Vladimír Kadlec, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Lohnický (seminar tutor)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lukáš Svoboda (seminar tutor)
RNDr. Aleš Zlámal (seminar tutor)
Supervisor
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Mon 14:00–15:50 D3, Tue 12:00–13:50 D3
 • Timetable of Seminar Groups:
PB162/01: Mon 10:00–11:50 B130, P. Adámek
PB162/02: Mon 12:00–13:50 B130, P. Adámek
PB162/03: Mon 18:00–19:50 B130, L. Bártek
PB162/04: Thu 16:00–17:50 B117, L. Bártek
PB162/05: Thu 18:00–19:50 B117, L. Bártek
PB162/06: Tue 16:00–17:50 B117, T. Gregar
PB162/07: Thu 14:00–15:50 B117, P. Drášil
PB162/08: Tue 12:00–13:50 B117, P. Drášil
PB162/09: Tue 14:00–15:50 B117, T. Gregar
PB162/10: Wed 18:00–19:50 B117, V. Kadlec
PB162/11: Thu 8:00–9:50 B117, P. Lohnický
PB162/12: Wed 12:00–13:50 B117, Z. Nevěřilová
PB162/13: Wed 14:00–15:50 B117, Z. Nevěřilová
PB162/14: Mon 12:00–13:50 B117, R. Ošlejšek
PB162/15: Tue 18:00–19:50 B117, R. Ošlejšek
PB162/16: Tue 10:00–11:50 B117, J. Pavlovič
PB162/17: Wed 16:00–17:50 B117, J. Pavlovič
PB162/18: Fri 12:00–13:50 B117, L. Svoboda
PB162/19: Wed 10:00–11:50 B117, A. Zlámal
PB162/20: Thu 10:00–11:50 B117, A. Zlámal
Prerequisites
Command of a procedural programming language (Pascal, C).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
Fields of study the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The goal of this course is to give the students a basic knowledge on object oriented and event-driven programmming in Java. The student will become familiar with the basic Java and OO terminology, as well as necessary language syntax and semantics rules. Moreover, he/she will be able to analyse, design and implement basic data structures and algorithms. He/she will be trained on basic principles of event-driven programming (interactive programs) on user interfaces, as well as on simple components communication.
Syllabus
 • Introduction to Java - principles, history, comparison Java program development lifecycle, basic tools. Simple console applications.
 • Basic concepts and terminology of object-oriented programming - class, instance (object), variable, method.
 • Basic program constructs (basic statements, operators, expressions, branching, loops), primitive datatypes, object types and arrays.
 • Cooperation and communication among objects.
 • Basic programmer's conventions - coding style, naming, documentary comment, API documentation.
 • Encapsulation, inheritance, polymorphism. Class hierarchy. Architecture of Java programs - methods, classes, packages.
 • Specification vs. implementation. Classes and interfaces, abstract classes. Access modifiers.
 • Exceptions. Built-in exceptions, design of custom exceptions.
 • Java program unit testing, junit tools.
 • Java2 containers.
 • Java I/O.
 • Packaging and distribution of Java programs, .jar archives.
 • Event-driven programming. Basic principles of building and running user interfaces.
 • Basic design patterns.
 • Selected Java tools and extensions.
Literature
 • PITNER, Tomáš. Java - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2002. 222 s. ISBN 8024702959. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
 • Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2001. 349 s. ISBN 80-7232-115-3. info
 • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru jsou na cvičeních zadávány úlohy (celkově za 40 bodů). Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita dokumentace. Kromě toho je v průběhu semestru psána jedna písemka (25 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena závěrečná zkoušková písemka (35 bodů). Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 50 bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2005/PB162