PV129 Počítače a hudba II

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 A218
Předpoklady
PV121 Počítače a hudba I
Nutné znalosti na úrovni předmětu PV121 Počítače a hudba I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět procvičí znalosti z oblasti využití počítače při tvorbě hudby, získané v předmětu PV 121 Počítače a hudba I. Naučí praktickou aplikaci těchto poznatků při tvorbě společného díla se studentem výtvarně zaměřeného oboru FI MU. Prohloubí u studentů vědomosti různých kompozičních postupů i praktické dovednosti využití programů pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuku. Seznámí studenty se základy kompozice zvukové složky výtvarných děl, vytvořených pomocí počítače. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit vlastní hudební složku multimediálního díla menšího rozsahu.
Osnova
  • Vytvoření hudební složky k dílu z oblasti generativního designu, počítačové animace, filmu apod. ve spolupráci se studenty výtvarně zaměřených oborů FI MU.
Výukové metody
Forma výuky: cvičení, kolektivní výuka maximálně dvoučlenných týmů studentů při tvorbě počítačové hudby pro společné projekty se studenty specializace grafický design na FI MU.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno studentu, který vytvoří vlastní hudební složku jako součást společného projektu (projektů) se studentem (studenty) specializace grafický design na FI MU nebo vlastního komplexního multimediálního díla v celkové délce minimálně 5 minut.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy
Literatura • Internetová stránka předmětu / Web page of course: http://www.fi.muni.cz/~qdlouhy • Program CCOMP, manuál, popis: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/web/ccomp • Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Computer program for composition and automatic notation of contemporary instrumental and vocal music" - Journal: Computers and Artificial Intelligence; ed. Slovenská akadémia vied - Veda, Bratislava 1991, No.5, pp.487-503 (in English) • CCOMP (Computer COMposition Program): CComP 3.1.zip – Description of the program: http://www.cibulka.net/ilegkult/ccomp-en.doc (in English) - Manual of the program: http://www.cibulka.net/ilegkult/ccomp-m.htm (in English)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2017/PV129