PV113 Softwarové elektronické publikace -- seminář

Fakulta informatiky
jaro 2003
Rozsah
2/3. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radovan Hakl (přednášející), doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:00–13:50 B007, Út 15:00–17:50 B311
Předpoklady
SOUHLAS
Výběr studentů pro zápis předmětu proběhne v prvním týdnu semestru formou vyhodnocení ukázek a) dialogu b) popisu situace c) dramatické zápletky Tyto ukázky mohou sloužit jako základ vlastního filmového projektu realizovanho v rámci předěmtu 1-3člennými týmy studentů. Předpokladem zápisu je tedy vypracování těchto tři ukázek v rozsahu cca jedné normostrany pro každou ukázku (vzory ukázek jsou vypracovány na http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/ukazky.html) a jejich prezentace první týden výuky. Je vhodné dále mít základní povědomí o pravidlech mediálni komunikace, pro dokumenty a jejich přípravu získané například v předmětu P029 Elektronická příprava dokumentů nebo P123 Základy vizuální komunikace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Návrh a technická realizace krátkých filmů pomoci nejnovějších digitálních (multimediálních) technologií a formátů, a prezentace výsledků na vlastními silami organizovaném filmovém festivalu.
Předpokládá se samostatná tvůrčí práce směřující k vytvoření vlastnich krátkých filmů týmovou spoluprací. Realizace krátkého filmu soudobými plně digitálními multimediálními technikami, a jejich prezentace na třetím filmovém festivalu FI MU s výhledem nominace nejlepších děl na mezinárodní festival dokumentární a multimediální tvorby ACADEMIA FILM Olomouc 2004 (www.afo.cz).
Osnova
  • Co obsahuje digitální film? Velikosti záběrů -- pohyb kamery -- mluvené slovo -- vkládání titulků -- komentáře -- hudby -- ukázky a praktické testy.
  • Formáty pro multimedia: od animace GIF, Macromedia Flash po normy MPEG 1, 2, 4, 7. Adobe Premiere.
  • Stavba zápletky --způsob vnímání -- identifikace příjemce -- virtuální konotace a film ve stylu cinema verité. Ukázky a rozbor.
  • Synopsis - literární scénář -- technický scénář -- story board pro prezentaci na WEBu. Ukázka filmu -- diskuse -- rozbor.
  • Animovaný film -- psaní animovaných sekvencí -- trikové záběry dříve -- natáčení po okénku -- animace přes počítač -- výtvarné řešení pro animaci.
  • Stavba příběhu pro multimedia -- anotace textová -- obrazová -- spojení v jednotlivé kapitoly. Editace -- kontrapunkt hudba obraz.
  • Gramatika sledu záběrů -- představení střihu on line a off line, střihová skladba němého filmu -- ukázky.
  • Ukázky z festivalů Akademia film Olomouc, ARS Elektronika. -- srovnání žánrů a rozbor filmů.
  • Týmová práce při sestavení tvůrčí skupiny, dělba úkolů a pravomocí, komunikace, produkce, editace, postprodukce, příprava filmového festivalu a vyhodnocení projektu.
Literatura
  • Karel Reisz: Umění střihové skladby, skripta FAMU.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení je prováděno zejména na základě výsledných filmů realizovaných týmy v průběhu semestru a prezentovaných na filmovém festivalu FI MU v posledním týdnu semestru. Každý student dále vindividuálně vypracuje a prezentuje na cvičeních krátký referát o dílčí problematice předmětu. Více informací je k nalezení na stránce předmětu a laboratoře LEMMA http://www.fi.muni.cz/lemma.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/
"We are all apprentices in a craft where no-one ever becomes a master."
-- Ernest Hemingway
"What we want, in our 80s business executive, is somebody who demands the best in everything; somebody who is never satisfied; somebody who, if he had been in charge of decorating the Sistine Chapel, would have said: `That is a good fresco, Michelangelo, but I want a better fresco, and I want it by tomorrow morning."
-- Dave Barry (quoted in DEK: Mathematical Writing)
"Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information out."
-- Boswell (Life vol.2, p.365, 18.4.1775)
"Everything should always be made as simple as possible, but not simpler."
-- Albert Einstein (quoted in DEK: Mathematical Writing)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, akreditace jaro.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 12. 2018 20:22, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému