PV113 Produkce audiovizuálního díla

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
2/0/3. 5 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D. (přednášející)
MgA. Radovan Hakl (cvičící)
MgA. Josef Víšek (cvičící)
Mgr. Michal Románek (pomocník)
Martin Štěrba (pomocník)
Mgr. Radek Gomola (pomocník)
Bc. Jozef Bátrna (pomocník)
Bc. Elena Kubalíková (pomocník)
Bc. Daša Kušniráková (pomocník)
Bc. Samuel Antol (pomocník)
Bc. Tomáš Schmidl (pomocník)
Bc. Michaela Martišová (pomocník)
Bc. Monika Mráziková (pomocník)
Jan Křenek (pomocník)
Juraj Ulbrich (pomocník)
Bc. Jakub Bohoš (pomocník)
Kristýna Bartošová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 18:00–19:50 D3, kromě St 17. 5.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV113/01: St 16:00–17:50 D3, P. Sojka
Předpoklady
SOUHLAS
Žádat o souhlas je možné v následujích případech:

A) student má schválen technický scénář, který vytvořil v rámci PV110 Basics of Film Discourse předchozí semestr nebo neabsolvoval předchozí semestr PV110, ale má vlastní technický scénář, který si chce nechat schválit a následně realizovat nebo se bude tvůrčím netriviálním způsobem podílet na natáčení snímku,
B) student se chce podílet na organizaci festivalu,
C) student má zájem o ukončení kolokviem a tedy kombinaci možností A) a B).

Předpokladem je zapálení pro tvůrčí činnost, konkrétně pro multimediální komunikaci prostřednictvím audiovizuálních děl, nebo zájem o podílení se na organizaci festivalu. Více informací k žádostem o souhlas, podrobnější požadavky a pravidla naleznete na https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2017/PV113/index.qwarp.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou absolvující studenti schopni: identifikovat a pracovat se základními pojmy a rolemi v produkčním procesu multimediálního či krátkometrážního filmového díla; pracovat v týmu při produkci filmového díla či animace a prezentovat jej na filmovém festivalu FI MU na konci semestru. V případě organizace festivalu se studenti zdokonalí v komunikaci, práci v týmu a obecně v organizaci či dodržování termínů.
Osnova
 • Produkce dle schváleného technického scénáře, dopracování technického scénáře do produkčního: produkční tým, harmonogram produkce, seznam natáčecích dnů, výběr lokací, herců, casting, kamerové zkoušky.
 • Natočení vybrané části filmu, ozvučení, vyzkoušení celého produkčního řetěce. Prezentace natočené scény a vyzkoušení v D3. Příprava plánu B.
 • Natáčení a realizace vlastních snímků. Dotočná. Marketing filmového snímku.
 • Organizace, PR, grafika, příprava festivalové brožury a plakátů, plakátování, práce se sponzory a sympatizanty FF, generálka, ozvučení, optimalizace promítání, paralelní promítání do kina Scala. Produkce a příprava filmového festivalu ve skupinách 1) Organizace, 2) Public Relations, 3) Vizuál, 4) Video, 5) Web, 6) Technika.
 • Produkce 17. Filmového festivalu FI MU.
 • Afterparty a vyhodnocení festivalu, příprava archivního DVD a jeho křest.
Literatura
 • David Borwell, Kristin Thompson: Film Art
 • Tony White: How to make Animated Films
 • David Borwell: Making Meaning
 • David Borwell: Planet Hong Kong
 • Radim Urbášek: www.bitgoo.cz/zvuk-v-amaterskem-filmu.php
 • Seminární práce a filmové festivaly LEMMA 2000--2008 / Seminar papers and film festivals LEMMA 2000-2008
Výukové metody
Studenti pravidelně prezentují a diskutují o aktuálním stavu produkce svých multimediálních děl (vesměs krátkometrážní filmy do 8 minut). Diskuze, kontrola a zadávání úkolů ohledně organizace festivalu. Využití agilních, konstruktivistických metod aktivního učení.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení je prováděno na základě úspěšné realizace vlastního snímku, na základě zodpovědné a produktivní práce na přípravě festivalu nebo v případě ukončení kolokviem na kombinaci obojího. Více informací je k nalezení na stránce https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2017/PV113/index.qwarp .
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PV113/
"We are all apprentices in a craft where no-one ever becomes a master."
-- Ernest Hemingway
"Everything should always be made as simple as possible, but not simpler."
-- Albert Einstein (quoted in DEK: Mathematical Writing)
"Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching."
-- Satchel Paigee
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.