IB002 Návrh algoritmů I

Fakulta informatiky
jaro 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Libor Škarvada (přednášející)
Mgr. Radek Holčák (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Libor Škarvada
Rozvrh
Po 16:00–17:50 D1, St 10:00–11:50 D1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB002/sc: St 13:00–14:50 C502, L. Škarvada
IB002/sp: Út 18:00–19:50 C502, L. Škarvada
Předpoklady
! I002 Návrh algoritmů I &&! I502 Návrh algoritmů I
Předpokládá se, že posluchači jsou schopni číst a psát elementární programy v nějakém funkcionálním a nějakém imperativním programovacím jazyku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs probírá základní techniky analýzy algoritmů, datové struktury a operace nad nimi. Zaměřuje se na dokazování korektnosti algoritmů a na jejich efektivnost. Základní algoritmické pojmy a konstrukce jsou uváděny bez přímé návaznosti na konkrétní programovací jazyk a bez požadavků na jejich praktickou programovou realizaci. Cílem je naučit studenta pracovat s vlastními algoritmy oproštěnými od implementačních detailů. To dovoluje presentovat poměrně široký záběr technik, používaných ve funkcionálním, imperativním i v objektově orientovaném programování.
Osnova
  • Základy analýzy algoritmů: Korektnost algoritmu, vstupní a výstupní podmínky, parciální korektnost, konvergence, verifikace. Délka výpočtu, složitost algoritmu, složitost problému. Asymptotická analýza časové a prostorové složitosti, růst funkcí, využití rekurentních relací při analýze algoritmů.
  • Fundamentální datové struktury: Seznamy, zásobníky a fronty. Binární vyhledávací stromy, vyvážené stromy, representace množin.
  • Třídicí algoritmy: Třídění rozdělováním, slučováním, haldou, dolní odhad složitosti.
  • Základní grafové algoritmy: Representace grafů. Procházení grafu do hloubky a do šířky.
Literatura
  • SKIENA, Steven S. The algorithm design manual. New York: Springer, 1998. xvi, 486. ISBN 0387948600. info
  • CORMEN, Thomas H., Charles Eric LEISERSON a Ronald L. RIVEST. Introduction to algorithms. Cambridge: MIT Press, 1989. xvii, 1028. ISBN 0070131430. info
Metody hodnocení
Kurs veden formou přednášek a je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~libor/vyuka/IB002/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.