EN

FI:PA103 Objektové metody návrhu IS - Informace o předmětu

PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
Znalosti principů objektového programování, základy softwarového inženýrství, znalost UML modelů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pochopit základní principy objektově-orientovaných systémů napříč různými úrovněmi dekompozice;
Umět vybrat a použít vhodné formální modely (UML, OCL) pro různé úrovně dekompozice;
Umět vybrat a použít vhodné vzory a jejich aplikace při dekompozici systému;
Pochopit pojem "kvalita softwaru" v kontextu kódu, objektových modelů i celých architektur; Umět použít taktiky pro zvýšení kvality;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní pojmy a principy objektového návrhu;
- vyjádřit omezující podmínky objektových modelů pomocí Object Constraint Language;
- identifikovat podezřelá místa v objektovém kódu a aplikovat na ně vhodné taktiky refaktoringu;
- vysvětlit vlastnosti základních analytických, návrhových a architektonických vzorů;
- aplikovat analytické, návrhové a architektonické vzory při dekompozici systému;
- popsat vlastnosti a procesy vývoje komponentových systémů;
- vysvětlit kvalitativní aspekty softwaru a popsat taktiky pro jejich vylepšení;
Osnova
 • Objektové principy, abstrakce, dekompozice. Principy OO analýzy a návrhu.
 • Třídy, balíky a komponenty. Rozhraní jako kontrakt. IDL, WSDL.
 • Zpřesňování sémantiky UML modelů pomocí stereotypů a OCL.
 • Znovupoužití softwaru, softwarové vzory různých úrovní (analytické, návrhové, architektonické, ...),
 • Návrhové vzory podrobně.
 • Analytické a jiné vzory.
 • Úpravy na úrovni kódu („refactoring to patterns“).
 • Softwarové architektury, architektonické vzory.
 • Komponentové systémy, kvalitativní atributy a jejich měření.
 • Objektové metodiky vývoje SW, aplikace UML modelů v kontextu RUP.
 • Specifické metodiky a architektury: MDD, FDD, SOA, ...
 • Model-Driven Architecture (MDA), použití OCL pro vývoj MDA modelů.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998. xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
 • FOWLER, Martin. Analysis patterns reusable object models. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997. xxi, 357 s. ISBN 0-201-89542-0. info
 • KERIEVSKY, Joshua. Refactoring to patterns. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxvi, 367. ISBN 0321213351. info
Výukové metody
Teorie ve formě přednášek, praktické příklady předváděné na přednáškách, diskuse, studium literatury.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška (test + praktický příklad v UML). Výsledné hodnocení lze vylepšit dobrovolným řešením drobných praktických příkladů prezentovaných na přednáškách.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PA103

POZOR! Z DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI VYUČUJÍCÍHO BUDE V SEMESTRU JARO 2018 ZÁPIS DO PŘEDMĚTU POVOLEN POUZE NA VÝJIMKU. Zápis bude povolen pouze studentům, kteří budou končit studium na jaře 2018 nebo na podzim 2018. Výuka bude probíhat distančně, podrobnosti budou upřesněny. V semestru Jaro 2019 bude předmět vypsán standardně.
ATTENTION FOR SPRING 2018: Enrollment will be only allowed to students who complete their studies either in the Spring 2018 or in the Autumn 2018 due to the absence of a teacher. Teaching will be managed remotely. In Spring 2019, this course will work again in standard mode.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.