EN

FI:PA103 Objektové metody návrhu IS - Informace o předmětu

PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 D1
Předpoklady
Znalosti principů objektového programování, základy softwarového inženýrství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
pochopit funkce a strukturu objektového systému popsaného pomocí UML diagramů;
zachytit požadavky uživatelů na systém pomocí UML;
vytvořit analytické modely systému pomocí UML;
vytvořit návrhové modely systému pomocí UML;
zvolit vhodné postupy a metodiky při analýze a návrhu systému;
použít Unified Process v životním cyklu softwaru;
využít analytické a návrhové vzory při vývoji softwaru;
využít softwarové architektury a navrhnout komponentové systémy;
Osnova
 • Objektové paradigma, vlastnosti objektů, principy abstrakce a dekompozice.
 • UML, tvorba modelů, použití UML.
 • Etapy vývoje, iterativní a inkrementální vývoj, agilní versus model-driven vývoj, RUP -- Rational Unified Process.
 • Zachycení požadavků, Use Case modelování.
 • Analytické modely, objekty a třídy, analytické balíky, realizace případů užití.
 • Návrhové modely, návrhové třídy, rozhraní, komponenty, stavové diagramy.
 • Implementace, diagram nasazení.
 • Analytické a návrhové vzory, výběr a použití vzoru, katalogy vzorů.
 • Heuristiky a metriky, OCL, případové studie.
 • Softwarové architektury, komponentové systémy.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • PAGE-JONES, Meilir. Fundamentals of object-oriented design in UML. New York: Dorset House Publishing, 2000. xxi, 458 s. ISBN 0-201-69946-X. info
 • OESTEREICH, Bernd. Developing software with UML :object-oriented analysis and design in practice. Harlow: Addison-Wesley, 1997. xiii, 321. ISBN 0-201-39826-5. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998. xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
Výukové metody
Teorie ve formě přednášek, praktické příklady předváděné na přednáškách, diskuse, studium literatury.
Metody hodnocení
Přednášky s příklady, diskuse v hodině. Závěrečná písemná zkouška 90 minut (4 otázky po 10 bodech): příklady a vysvětlení probraných pojmů a metod.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PA103
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.