PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2009
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D2
Předpoklady
Znalosti principů objektového programování, základy softwarového inženýrství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit funkce a strukturu objektového systému popsaného pomocí UML diagramů,
- zachytit požadavky uživatelů na systém pomocí UML,
- vytvořit analytické modely systému pomocí UML,
- vytvořit návrhové modely systému pomocí UML,
- zvolit vhodné postupy a metodiky při analýze a návrhu systému,
- využít analytické a návrhové vzory při vývoji softwaru.
Osnova
 • Objektové paradigma, vlastnosti objektů, principy abstrakce a dekompozice.
 • Základy jazyka UML, tvorba modelů, použití UML.
 • Etapy vývoje, iterativní a inkrementální vývoj, agilní versus model-driven vývoj.
 • Vývoj pomocí RUP - Rational Unified Process.
 • Analytické a návrhové vzory, výběr a použití vzoru, katalogy vzorů.
 • Heuristiky a metriky, případové studie.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • PAGE-JONES, Meilir. Fundamentals of object-oriented design in UML. New York: Dorset House Publishing, 2000. xxi, 458 s. ISBN 0-201-69946-X. info
 • OESTEREICH, Bernd. Developing software with UML :object-oriented analysis and design in practice. Harlow: Addison-Wesley, 1997. xiii, 321. ISBN 0-201-39826-5. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998. xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
Metody hodnocení
Přednášky s příklady, diskuse v hodině. Písemná zkouška 90 minut: příklady a vysvětlení probraných pojmů a metod.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PA103
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.