IV125 Seminář laboratoře Formela

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Dr. rer. nat. Achim Blumensath (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (přednášející)
doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Dr. rer. nat. Achim Blumensath
Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IV125/category_theory: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Obdržálek
IV125/high_entropy: Pá 18. 2. až Pá 13. 5. Pá 12:00–13:50 C417, T. Brázdil, P. Novotný, V. Řehák
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas vyčujícího.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto kurzu student získá hluboký náhled do příslušné partie teoretické informatiky či matematiky (v závislosti na zvolené seminární skupině), bude schopný samostatně načíst a prezentovat určenou odbornou látku.
Výstupy z učení
Student má hluboký náhled do příslušné partie teoretické informatiky či matematiky (v závislosti na zvolené seminární skupině), je schopen samostatně prezentovat určenou odbornou látku a řešit s ní související výzkumné problémy.
Osnova
  • Týmové studium či týmový výzkumný projekt.
  • Studenti si na začátku semestru vyberou z nabízených témat/projektů.
  • Na pravidelných týdenních seminářích vybraný student (případně vyučující) vysvětluje předmětnou tématiku.
  • Na určených seminářích studenti referují o svém postupu a výsledcích, je jim poskytnuta zpětná vazba.
  • Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení.
Výukové metody
Seminář zaměřený na týmové studium zadané látky, na vlastní výzkum a prezentaci výsledků. Děleno do tematicky zaměřených seminárních skupin, každé s vlastním vyučujícím.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni za aktivitu na seminářích, za kvalitu dosažených výsledků a způsob a kvalitu jejich prezentace před svými vrstevníky.
Informace učitele
http://formela.fi.muni.cz/
Témata na každý semestr budou vyhlašována prostřednictvím web stránky https://formela.fi.muni.cz/doku.php?id=teaching, případně mohou studenti přímo kontaktovat uvedené vyučující. Pokud není předmět/seminární skupina uvedena v centrálním rozvrhu, znamená to, že čas se bude teprve domlouvat se zájemci před semestrem - čtěte dopředu předmětovou diskusi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Opakovaně lze zapisovat předmět jen v případě účasti v jiné seminární skupině (potvrdí učitel skupiny).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.