PB156 Počítačové sítě

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lukáš Ručka (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14. 2. až Út 9. 5. Út 16:00–17:50 D3, Út 16:00–17:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy fungování a výstavby počítačových sítí, zejména s ohledem na protokoly a architekturu sítí tvořících základ současného Internetu. Důraz je kladen spíše na obecné principy než aktuální technologie.
Výstupy z učení
Absolvent bude rozumět standardizované architektuře počítačových sítí (ISO/OSI model) a jeho modifikaci reálně využívané v soudobých počítačových sítích (TCP/IP model).
Absolvent se bude orientovat v základních protokolech využitých v soudobých počítačových sítích.
Absolvent bude rozumět základům adresace, přepínání a směrování v IP sítích, bude schopen navrhnout jednoduchou síť.
Absolvent bude schopen porozumět chování protokolů UDP a TCP v IP sítích.
Absolvent bude rozumět základům přepínání a směrování v IP sítích, bude schopen navrhnout jednoduchou síť.
Absolvent se bude orientovat v základních požadavcích aplikací na kvalitu počítačové sítě a bude mít základní znalost parametrů určujících kvalitu sítě.
Osnova
 • Architektura počítačových sítí, spojované a nespojované sítě, síťové modely (ISO/OSI, TCP/IP) a příklady sítí. Internet jako propojená síť sítí. Síťové protokoly, standardizace.
 • Přehled služeb fyzické a spojové vrstvy -- signály, přenosová média, řízení přístupu k médiu, budování L2 sítí.
 • Síťová vrstva -- služby, interakce s L2, adresace, Internetové protokoly IPv4 a IPv6, lokální (LAN) a rozlehlé (WAN) sítě. Mechanismy směrování, běžné směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP), autonomní systémy, multicast.
 • Transportní vrstva -- služby, protokoly UDP a TCP, mechanismy zajištění spolehlivého přenosu dat. Kvalita služby.
 • Aplikační vrstva -- typy síťových aplikací (client-server vs. peer-to-peer model), požadavky síťových aplikací na počítačovou síť. Vybrané síťové aplikace (např. DNS, HTTP/WWW, multimediální aplikace).
Literatura
  doporučená literatura
 • HUNT, Craig. Konfigurace a správa sítí TCP/IP. Translated by Jiří Veselský. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1997. xvi, 456. ISBN 8072260243. info
 • KUROSE, James F. Computer networking : a top-down approach featuring the Internet. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xviv, 821s. ISBN 0321269764. info
  neurčeno
 • PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info
 • TANENBAUM, Andrew S. Computer networks. 3rd ed. London: Prentice-Hall International, 1996. xiv, 813 s. ISBN 0-13-394248-1. info
Výukové metody
Klasická přednáška, bez cvičení a domácích úkolů
Metody hodnocení
Klasická přednáška, bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu zkouškového období (9 otázek/témat explicitně odpovídaných s celkovým bodových hodnocením 120 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.