IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů

Fakulta informatiky
podzim 2002
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (zástupce)
prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Rozvrh
St 15:00–17:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IA006/01: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 B003, J. Barnat
IA006/02: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 B003, J. Barnat
IA006/03: každý lichý pátek 8:00–9:50 B011, V. Řehák
IA006/04: každý sudý pátek 8:00–9:50 B011, V. Řehák
IA006/Nza1p: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Křetínský
Předpoklady
! I006 FJA II
Znalost problematiky v rozsahu předmětu IB005 - Formální jazyky a automaty a IB107 - Vyčíslitelnost a složitost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s pokročilejšími partiemi teorie automatů, a to jak aplikacemi klasické teorie automatů a gramatik (metody syntaktické analýzy deterministických bezkontextových jazyků), problematikou nedeterminismu v kontextu použití automatů pro specifikaci procesů (bisimulační ekvivalence), tak i s automaty nad nekonečnými slovy a jejich použitím.
Osnova
 • Deterministické bezkontextové jazyky (DCFL) a jejich syntaktická analýza.
 • LL(k) gramatiky a jazyky; vlastnosti a analyzátory.
 • LR(k) gramatiky a jazyky; vlastnosti a analyzátory.
 • Vztahy mezi LL, LR a DCFL.
 • (Ne)rozhodnutelné problémy z oblasti DCFL.
 • Přechodové systémy a nedeterminismus - bisimulace, vybrané rozhodnutelné problémy se vztahem k verifikaci procesů.
 • Automaty nad nekonečnými slovy: nekonečná slova, regulární (racionální) množiny nekonečných slov.
 • Automaty: deterministické a nedeterministické Buchiho automaty, Mullerovy Rabinovy a Streetovy automaty. McNaughtonova věta. Vzájemné vztahy.
Literatura
 • KOZEN, Dexter C. Automata and computability. New York: Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0387949070. info
 • Handbook of formal languages. Edited by Grzegorz Rozenberg - Arto Salomaa. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xx, 625. ISBN 3540614869. info
 • Handbook of formal languages. background and application. Edited by Grzegorz Rozenberg - Arto Salomaa. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xxii, 528. ISBN 3540614869. info
 • SIPPU, Seppo a Eljas SOISALON-SOININEN. Parsing theory : volume 2 : LR(k)and LL(k) parsing. Berlin: Springer-Verlag, 1990. 417 s. ISBN 0-387-51732-4. info
 • CHYTIL, Michal. Automaty a gramatiky. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 331 s. info
Metody hodnocení
Během semestru jedna pisemná zkouška. Závěrečná zkouška je rovněž písemná; obě bez použití materiálů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/kretinsky/fja2.html
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.