IA006 Vybrané kapitoly z teorie automatů

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Václav Brožek, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Milan Češka, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Vojtěch Forejt, Ph.D., LL.B. (Hons) (pomocník)
RNDr. Jana Tůmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Rozvrh
St 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IA006/01: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B204, J. Barnat
IA006/02: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B204, J. Barnat
IA006/03: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 B011, J. Barnat
IA006/04: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 B011, J. Barnat
IA006/05: každé sudé úterý 10:00–11:50 B204, J. Strejček
IA006/06: každé liché úterý 10:00–11:50 B204, J. Strejček
Předpoklady
Znalost problematiky v rozsahu předmětu IB005 - Formální jazyky a automaty a IB107 - Vyčíslitelnost a složitost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s pokročilejšími partiemi teorie automatů, a to jak aplikacemi klasické teorie automatů a gramatik (metody syntaktické analýzy deterministických bezkontextových jazyků), problematikou nedeterminismu v kontextu použití automatů pro specifikaci procesů (bisimulační ekvivalence), tak i s automaty nad nekonečnými slovy a jejich použitím.
Osnova
 • Deterministické bezkontextové jazyky (DCFL) a jejich syntaktická analýza.
 • LL(k) gramatiky a jazyky; vlastnosti a analyzátory.
 • LR(k) gramatiky a jazyky; vlastnosti a analyzátory.
 • Vztahy mezi LL, LR a DCFL. (Ne)rozhodnutelné problémy z oblasti DCFL.
 • Přechodové systémy a nedeterminismus - bisimulace, vybrané rozhodnutelné problémy se vztahem k verifikaci procesů.
 • Automaty nad nekonečnými slovy: nekonečná slova, regulární (racionální) množiny nekonečných slov.
 • Automaty: deterministické a nedeterministické Buchiho automaty, Mullerovy Rabinovy a Streetovy automaty. McNaughtonova věta. Vzájemné vztahy.
Literatura
 • CHYTIL, Michal. Automaty a gramatiky. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. 331 s. info
 • KOZEN, Dexter C. Automata and computability. New York: Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0387949070. info
 • Handbook of formal languages. Edited by Grzegorz Rozenberg - Arto Salomaa. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xxiv, 873. ISBN 3540614869. info
 • Handbook of formal languages. Edited by Grzegorz Rozenberg - Arto Salomaa. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xx, 625. ISBN 3540614869. info
 • SIPPU, Seppo a Eljas SOISALON-SOININEN. Parsing theory : volume 2 : LR(k)and LL(k) parsing. Berlin: Springer-Verlag, 1990. 417 s. ISBN 0-387-51732-4. info
 • další odkazy na studijní literaturu jsou uvedeny na webové stránce předmětu.
Metody hodnocení
Během semestru jedna pisemná zkouška, jejíž výsledek se započítává do výsledného hodnocení s vahou 30%. Závěrečná zkouška je rovněž písemná; obě bez použití pomocných materiálů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/kretinsky/fja2.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.