EN

FI:PV156 Digitální fotografie - Informace o předmětu

PV156 Digitální fotografie

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Slavíček (přednášející), Mgr. Jiří Víšek (zástupce)
doc. Mgr. Vítězslav Švalbach (pomocník)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 18:00–19:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz Digitální fotografie se skládá ze dvou častí: fotografická technika a digitální úpravy fotografií. Obsah předmětu se snaží postihnout aktuální fotografické přístroje a jejich příslušenství. Současně pak naučit jak digitální či digitalizované fotografie zpracovat na počítači. Student, který předmět absolvuje, by měl získat dostatek praktických znalostí pro orientaci jak ve fotografické technice, tak při zpracování fotografií.
Osnova
  • Typy fotografických přístrojů, nestandardní přístroje, filmová a digitální fotografie, typy senzorů digitálních fotoaparátů (CCD, CMOS, SuperCCD, Foveon), klady a omezení senzoru, Crop Factor a Full Frame, další části fotografických přístrojů. Výhody a nevýhody digitální fotografie.
  • Typy objektivů, od nejkratších po nejdelší ohniska, nestandardní objektivy, charakteristika a konstrukce, optické a konstrukční vady objektivů. Další příslušenství fotoaparátů (hardware).
  • Formáty souborů (Jpeg, Tiff, RAW), základní a pokročilé úpravy fotografií, práce s vrstvami, programy pro zpracování fotografií. Odstraňování vad způsobených snímačem či optikou. Další možnosti digitální fotografie (koláže, fotografika...).
Literatura
  • LINDNER, Petr, Tomáš TŮMA a Miroslav MYŠKA. Velká kniha digitální fotografie. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 271 s. ISBN 9788025120057. info
  • Pocket encyclopedia of creative photography (Orig.) : Tvůrčí fotografie : praktická ilustrovaná příručka. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá jednou týdně formou přednášek. Návštěva přednášek není povinná, nicméně doporučená. Na přednáškách jsou rozebírána a zadávána samostatná cvičení, které student musí splnit k ukončení předmětu.
Metody hodnocení
K zakončení předmětu je třeba řádně splnit 80 % cvičení zadávaných v průběhu semestru, které každý student vypracovává samostatně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.