PV156 Digitální fotografie

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Vít Kovalčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky – Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 18:00–19:50 D2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl studenta obeznámit se všemi hlavními praktickými aspekty kolem pořizování a zpracování fotografií. Na konci semestru bude student schopen porozumět základům fotografického hardware, včetně parametrů a vnitřního fungování fotoaparátů a objektivů. Dále bude vnímat obvyklá kompoziční pravidla a také zvládne jednodušší úpravy fotografií na počítači.
Osnova
  • Typy fotografických přístrojů, nestandardní přístroje, typy senzorů digitálních fotoaparátů (CCD, CMOS, SuperCCD, Foveon), klady a omezení senzoru, Crop Factor a Full Frame, další části fotografických přístrojů. Výhody a nevýhody digitální fotografie.
  • Typy objektivů, charakteristiky a použití, nestandardní objektivy, optické a konstrukční vady objektivů. Další fotografické příslušenství.
  • Základy správného pořizování fotek. Kompoziční pravidla, určování expozice, vysvětlení vztahů mezi clonou, expozičním časem a citlivostí.
  • Formáty souborů (Jpeg, Tiff, RAW), základní a pokročilé úpravy fotografií, práce s vrstvami, programy pro zpracování fotografií. Odstraňování vad způsobených snímačem či optikou. Další možnosti digitální fotografie (koláže, fotografika...).
Literatura
  • LINDNER, Petr, Tomáš TŮMA a Miroslav MYŠKA. Velká kniha digitální fotografie. 3., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 271 s. ISBN 9788025120057. info
  • Pocket encyclopedia of creative photography (Orig.) : Tvůrčí fotografie : praktická ilustrovaná příručka. info
  • DICKMAN, Jay a Jay KINGHORN. Perfect digital photography. Computer Press, 2010, 424 s. ISBN 978-80-251-2816-9. info
Výukové metody
Výuka předmětu probíhá jednou týdně formou přednášek. Návštěva přednášek není povinná, nicméně doporučená. Na přednáškách jsou rozebírána a zadávána samostatná cvičení, které student musí splnit k ukončení předmětu.
Metody hodnocení
K zakončení předmětu je třeba řádně splnit cvičení zadávaná v průběhu semestru, které každý student vypracovává samostatně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.