PV131 Digitální zpracování obrazu

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 G101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV131/01: St 10:00–11:50 B311, P. Matula
PV131/02: Út 12:00–13:50 B311, P. Matula
PV131/03: Po 10:00–11:50 B311, D. Svoboda
Předpoklady
Nutné jsou znalosti angličtiny (porozumění odbornému textu), základů matematiky, lineární algebry a matematické analýzy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento předmět má za úkol seznámit studenty se základy digitálního zpracování obrazu. Studenti získají přehled o používaných technikách a možnostech této oblasti, seznámí se se základními obrazovými transformacemi, segmentačními algoritmy a problematikou měření na objektech. Získají schopnost vlastní realizace základních postupů a jejich použití v praxi. Slouží jako základní pilíř pro ty, kteří se chtějí zpracováním obrazu posléze zabývat hlouběji.
Osnova
 • Pořizování 2D a 3D obrazových dat, proces digitalizace signálu.
 • Vlastnosti digitálního obrazu, druhy šumu.
 • Fourierova transformace a Nyquistův vzorkovací teorém.
 • Konvoluce, PSF, OTF.
 • Předzpracování obrazu, lineární a nelineární filtry.
 • Dekonvoluce.
 • Detekce hran.
 • Globální a lokální prahování, binární obraz a jeho úpravy.
 • Matematická morfologie.
 • Segmentace obrazu.
 • Popisy objektů.
 • Klasifikace objektů.
 • Digitální zpracování obrazu v praxi, biomedicínské aplikace.
Literatura
 • GONZALEZ, Rafael C. a Richard E. WOODS. Digital image processing. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2008. xxii, 954. ISBN 9780135052679. info
 • PRATT, William K. Digital image processing : PIKS scientific inside. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley-interscience, 2007. xix, 782. ISBN 9780471767770. info
 • SONKA, Milan, Václav HLAVÁČ a Roger BOYLE. Image processing analysis and machine vision [2nd ed.]. 2nd ed. Pacific Grove: PWS Publishing, 1999. xxiv, 770. ISBN 0-534-95393-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná cvičeními v počítačové učebně s možností vyzkoušení probírané látky na praktických příkladech.
Metody hodnocení
Přednášky v češtině, studijní materiály v angličtině. Povinná cvičení u počítačů se samostatnými úkoly k zápočtu. Závěrečná zkouška v písemné podobě bez pomůcek.
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.