EN

FI:PV160 Human-Computer Interaction Lab - Informace o předmětu

PV160 Human-Computer Interaction Laboratory

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis do předmětu je 1) schopnost samostatné práce v týmu; 2) zájem a dlouhodobější zapojení -- vícesemestrová práce; 3) znalost některého z C++, Java, UNIX/Linux, Win/NT; 4) alespoň pasivní znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti pracují v Laboratoři interakce člověka s počítačem a podílí se na řešení výzkumných úloh z různých oblastí počítačové grafiky, virtuální reality, haptické interakce apod. Studenti se naučí pracovat v malých týmech společně na řešení netriviálních teoretických a praktických problémů.
Osnova
  • V předmětu Laboratoř interakcí člověka s počítačem řeší studenti individuální, ale především týmové projekty zaměřené na nové formy interakcí člověka s počítačem. Hlavní oblastí jsou algoritmické a systémové problémy z počítačové grafiky, grafických rozhraní, detekce polohy, silové zpětné vazby a propojování dílčích řešení do funkčních systémů.
Literatura
  • SIGGRAPH Conf.Proc., ACM Digital Library etc.
Výukové metody
Nerozvrhovaná práce v laboratoři, studenti pracují v týmech na různých výzkumných projektech. S periodou 2 týdnů se koná pravidlená kontrola pracovních výsledků, kdy studenti krátce referují před širším publikem studentů a učitelů o stavu řešení. Studenti získávají kredity na základě prezentace výsledků samostatné práce.
Metody hodnocení
Předmět není rozvrhován. Studenti pracují podle vlastního uvážení a možností na úkolech zadaných vedoucím laboratoře HCI a PhD studenty. S periodou 2 týdnů se koná pravidlená kontrola pracovních výsledků, kdy studenti krátce referují před širším publikem studentů a učitelů o stavu řešení. Studenti získávají kredity na základě prezentace výsledků samostatné práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://decibel.fi.muni.cz/index.php/xarpages/new_students
Laboratoř se nachází v C417 (4.patro, budova C) v budově Fakulty informatiky, Botanická 68a, Brno.
V případě zájmu kontaktujte vedoucího laboratoře. Laboratory is located in the 4th floor, room C417, FI MU, Botanicka 68a, Brno. In case of interest please contact the head of the HCI laboratory.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.