PV072 Seminář z asistivních technologií

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 B204
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zabývá aplikacemi informatiky v oblastech s etickou motivací, zejména počítačovou podporou uživatelů se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením. Hlavním cílem je seznámit studenty s problematikou a možnostmi, které oblast asistivních technologií poskytuje a nabídnout jim praktické zkušenosti v rámci spolupráce se střediskem Teiresiás.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět využití asistivních technologií lidmi s hendikepem;
- použít znalosti při tvorbě přístupného softwaru
- porozumět způsobu komunikace s lidmi s hendikepem nejen pomocí informačních technologií.
Osnova
 • Náplní semináře je problematika počítačové podpory uživatelů s různým typem postižení. V průběhu výuky se mohou řešit například tato témata:
 • Kódování informací pro nevidomé (Brailské písmo, tex, standardy, ...).
 • Specifika syntézy řeči pro nevidomé
 • Specifika rozpoznávání řeči pro nevidomé
 • Zvukové vyjádření složitějších matematických vztahů
 • Popis matematických funkcí, schémat a grafů
 • Popis obrázků
 • Universal design for learning
 • Výuka nevidomých – jazyky, matematika (analýza, logika, algebra), computer science
 • Sport pro nevidomé a jeho počítačová podpora
 • Kulturní život nevidomých
 • Multimodální interface (jak by mel vypadat, taxonomie, …)
 • Programování nevidomých (metodologie, které jazyky jsou vhodné, …)
 • Specifika dialogu pro nevidomé a dialogové systémy
 • WWW pro nevidomé
 • Navigace nevidomých
 • Detekce překážek
 • Hry pro nevidomé (adventures, dialogové hry, klasifikace a vhodnost her)
 • Jazyk hluchoněmých, návrh rozšíření o abstraktní výrazy (jaké?))
 • Počítačová podpora mentálně postižených
 • Výukové programy pro nevidomé studenty a děti
 • Převádění učebních textů do elektronické formy vhodné pro nevidomé
 • Problematika studia nevidomých na FI
 • Handicapovaní lidé v informační společnosti
 • Emoce a stress
 • Komunikace mezi vidomým a nevidomým a její počítačová podpora
 • Knihovny pro nevidomé
 • Zvukové hypertexty pro nevidomé
 • Psychologické a etické aspekty
 • Legislativa
 • Turistika, informační systémy
 • Problematika lidí s omezenou pohyblivostí
 • SVG - Scalable vector graphics
 • A další otázky -- náměty jsou vítány.
Literatura
 • The literature will be specified for the concrete term and concrete topic on the beginning of the seminar.
 • Literatura bude dle potřeby zadána v souvislosti s programem semináře.
Výukové metody
Předmět kombinuje úvodní informace do problematiky se studentskými semináři, diskuzemi o problematice a skupinovými projekty.
Metody hodnocení
Pro úspěšně ukončení semináře je nutné dostatečná účast na seminářích (80 %), představení vlastní prezentace na zvolené téma v oblasti asistivních technologií a aktivní zapojení do diskuse. Kvalita prezentací je hodnocena lektorem.
Konkrétní témata projektů a podmínky úspěšného ukončení jsou upřesněny na začátku semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.