Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Informatics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Informatics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Informatics in public administration (for graduation only)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Social Informatics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Programming and development
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Programming and development
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Informatics in education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Informatics in education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Visual informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Computer graphics and visualisation
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Digital Game Development
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Graphic design
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Image processing and analysis
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software systems and services management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Software systems development management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Services development management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Cybersecurity management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Teacher of Informatics and IT administrator
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers (major)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Informatics for secondary school teachers (minor)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Software Systems and Services Management (eng)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Cybersecurity Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Services Development Management (SSME)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software Systems Development Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Visual Informatics (eng)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Image Processing and Analysis
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Graphic Design
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Graphics and Visualisation
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Games Development
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Systems, Communication and Security (eng)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Hardware Systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Information Security
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Networks and Communication
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software Systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Artificial intelligence and data processing
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Big data
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Machine learning and artificial intelligence
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Natural language processing
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Bioinformatics and systems biology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer systems, communication and security
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Hardware systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Software systems
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Networks and communication
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Information security
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Theoretical computer science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Formal verification and program analysis
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Principles of programming languages
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Algorithms of computational models
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computer Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computer system technologies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computer system technologies
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computer Science
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computer system technologies
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Fundamentals of Computer Science
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computer system technologies
doktorský kombinovaný se specializací
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B1801 B-IN Informatika
Název anglicky: Informatics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Information Technology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematical Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Parallel and Distributed Systems
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Graphics and Image Processing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Networks and Communication
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Systems and Data Processing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Programmable Technical Structures
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Artificial Intelligence and Natural Language Processing
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
B1802 B-AP Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Applied Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Public Administration Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 1. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Social Informatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
B1803 B-IO Informatika a druhý obor
Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
N1701 N-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
N1801 N-IN Informatika
Název anglicky: Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2018
Název anglicky: Information Technology Security
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Information Systems
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Theoretical Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Parallel and Distributed Systems
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Graphics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Networks and Communication
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Computer Systems
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Artificial Intelligence and Natural Language Processing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Embedded Systems (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Embedded Systems
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Information Technology Security (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
N1802 N-AP Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Applied Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bioinformatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Image Processing
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 10. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Service Science, Management and Engineering (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Service Science, Management and Engineering
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 7. 2009 – 31. 12. 2024
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 5. 2005 – 5. 5. 2015
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
P1805 D-IN4 Informatika (čtyřleté)
Název anglicky: Informatics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Informatics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Informatics (eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Computer Systems and Technologies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Computer Systems and Technologies (eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Informatics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Informatics (eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Computer Systems and Technologies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Computer Systems and Technologies (eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 8. 2020
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:

Obory:

Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Computer Graphics
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Computer Music
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: MS Office
specializační vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training
rozšiřující vzdělávání, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Information Technology
vzdělávání v jednotlivých předmětech, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Q7504 Rig-SSFI Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
R1801 Rig-IN Informatika
Název anglicky: Informatics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematical Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: General Problems of Mathematics and Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Theoretical Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Information Systems
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Parallel and Distributed Systems
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Computer Networks and Communication
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Artificial Intelligence and Natural Language Processing
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Information Technology Security
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Embedded Systems
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Computer Graphics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Computer Systems
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Information Technology Security (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 8. 2019
R1802 Rig-AP Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Applied Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Bioinformatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Image Processing
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Service Science, Management and Engineering
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 8. 2019
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 17. 12. 2018 08:01