bp2307 Sportovní hry

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Petrů (přednášející)
PaedDr. Petr Starec, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Karel Večeřa (přednášející)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 3. 3. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 10. 3. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 17. 3. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 24. 3. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 31. 3. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 7. 4. 13:00–14:40 Virtuální místnost, St 14. 4. 13:00–14:40 Virtuální místnost
Předpoklady
absolvování praktických předmětů studia bp2009, bp2010, bp2251, bp 2043bp2272, bp2104,bp2105, bp2120.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základních pravidel sportovních her.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní rozdělení sportovních her
- rozeznat typy pohybových her a orientovat se v nejznámějších netradičních hrách
- rozumět principům skladby vyučovací jednotky se zaměřením na sportovní hry
- chápat podstatu pravidel uplatňovaných v jednotlivých sportovních hrách
Osnova
 • Předmět je přímou návazností na sportovní hry, které byli vyučovány praktickou formou cvičení – pohybové hry, volejbal, basketbal, florbal, softbal, lední hokej a krasobruslení, fotbal, netradiční hry. Přednášky se uskuteční z pohybových her, volejbalu, basketbalu, florbalu, softbalu, ledního hokeje a krasobruslení, fotbalu a netradičních her.
Literatura
  povinná literatura
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
  doporučená literatura
 • ADAMČÁK, Štefan a Miroslav NEMEC. Pohybové hry a školská telesná a športová výchova. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. 207 s. ISBN 9788055700991. info
 • DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. 331 s. ISBN 9788073761301. info
 • Výkon a trénink ve sportu. Edited by Josef Dovalil. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 331 s. ISBN 8070339284. info
 • DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2002. 331 s. ISBN 8070337605. info
 • Netradiční sportovní činnosti :náměty a metody pro školu i volný čas. Edited by Renate Zimmer. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 255 s. ISBN 80-7178-460-5. info
 • MAZAL, Ferdinand. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 292 s. ISBN 80-85783-29-0. info
 • VEČEŘA, Karel a Vojtěch NOVÁČEK. Sportovní hry. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 90 stran. ISBN 8021010762. info
 • STAREC, Petr. Sportovní hry I. Brno: PdF MU, 1992. 111 s. info
 • DOBRÝ, Lubomír. Didaktika sportovních her. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 191 s. info
 • DOBRÝ, Lubomír a Bohdan SEMIGINOVSKÝ. Sportovní hry : výkon a trénink. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 197 s. URL info
 • CHOUTKA, Miroslav a Lubomír DOBRÝ. Sportovní hry. Edited by Miroslav Rovný. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 313 s. info
  neurčeno
 • Aktuální pravidla platná pro jednotlivé sportovní hry a krasobruslení
Výukové metody
- zkouška
- úkoly pro samostudium
- pravidla uvedených sportovních her
- kontrola úkolů
- e-test pravidel sportovních her
Metody hodnocení
zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp2307