bk210 Psychologie koučování

Fakulta sportovních studií
podzim 2010
Rozsah
0/16. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk210/tren_cv: Pá 8. 10. 14:45–16:45 B11/311, Pá 22. 10. 14:00–16:00 D33/103 seminární místnost, Pá 5. 11. 14:00–15:20 E34/225 - seminární místnost, V. Pacholík
Předpoklady
! NOW ( bk211 Statistika v kinantropologii )&&! bk952 Psychologie koučování
Student zná základy psychologie sportu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude schopen: - používat metody psychologie koučování při práci se sportovci - porozumět základním vztahům v dyadické interakci - schopen řešit taktilní způsoby řízení sportovců při sportovních soutěžích - schopen aplikovat získané poznatky ve školní tělesné výchově
Osnova
 • Psychologie koučování patří do základních trenérských dovedností práce se sportovním kolektivem nebo týmem. Kouč zodpovídá za psychický stav sportovce a za soutěžní výkon v soutěži, trenér za fyzickou přípravu. Většinou však trenér je současně i koučem, proto je pro něj problematika koučování zásadní.
 • 1. Aplikovaná vědní disciplína psychologie sportu a její vztah k ostatním vědním disciplínám
 • 2. Dyadická interakce, její schéma a praktické využití, regulace sportovce
 • 3. Vlastnosti kouče, základní charakteristika činnosti kouče
 • Střelba, plavání, lyžování, biatlon, cyklistika, badminton, košíková, baseball, fotbal, atletika, volejbal,
Literatura
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Handbuch Psychotraining im Sport (Orig.) : Psychotrénink : ve sportu i v životě. info
 • SLEPIČKA, Pavel. Psychologie koučování. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 175 s. : i. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů
Metody hodnocení
písemný test: praktické uplatnění dyadické interakce ve vybrané sportovní disciplíně
Informace učitele

!!! POZOR !!!
V průběhu studia je možné absolvovat pouze jeden z následujících předmětů:
 • bk210 Psychologie koučování
 • bk952 Psychologie koučování

 • V případě zápisu či absolvování jednoho předmětu již nelze zapsat druhý.

  HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK:
 • 8. 10. Úvodní přednáška
 • 22. 10. Košíková (Zdeněk Janík)
 • 5. 11. Sportovní střelba (Petr Hrdlička); Závěrečný test
  ORGANIZACE VÝUKY 5. 11. 2009
  14:00 - 15:00 Výuka - sportovní střelba
  15:00 - 15:20 Zápočtový test
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2010/bk210