bk952 Psychologie koučování

Fakulta sportovních studií
jaro 2012
Rozsah
0/8. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk952/vol_cv: Pá 25. 5. 11:00–13:00 E34/225 - seminární místnost, Pá 8. 6. 11:00–13:00 E34/225 - seminární místnost, Pá 15. 6. 11:00–12:20 E34/225 - seminární místnost, V. Pacholík
Předpoklady
(! bk1118 Psychologie koučování ) && (! bk210 Psychologie koučování ) && ! NOWANY ( bk1118 Psychologie koučování , bk210 Psychologie koučování )
Absolvování předmětu Psychologie sportu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude na konci tohoto kurzu schopen:
- zvládat základní principy dyadické interakce
- rozpoznat typ předstartovních stavů, soutěžní stavy a psychologická selhání
- zvládnout základní principy regulačních prostředků a bude je umět uplatnit pro potřeby sportovců
Osnova
 • 1. Psychologie koučování a její zařazení do systému psychologie sportu
 • 2. Práce kouče a trenéra a rozdíly mezi nimi
 • 3. Předstartovní a startovní stavy, soutěžní stavy a jejich regulace
 • 4. Psychologická selhání při sportovní činnosti a principy regulace
 • 5. Modelovaný trénink
 • 6. Dyadická interakce a její využívání ve vybraných sportovních odvětvích
 • 7. Péče o duševní hygienu sportovce
 • 8. Asertivita v práci kouče
Literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
 • Sport, stát, společnost : studijní materiály. Edited by Pavel Slepička - Irena Slepičková. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 336 s. ISBN 8086317064. info
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • SLEPIČKA, Pavel. Psychologie koučování. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 175 s. : i. info
 • HOŠEK, Václav, Antonín RYCHTECKÝ, Pavel SLEPIČKA, Bohumil SVOBODA a Miroslav VANĚK. Psychologie sportu : rozbor psychických složek sportovního výkonu a [Vaněk, 1984, Olympia]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984. 202 s. info
 • WOODWORTH, Robert S. Experimental psychology. New York: Henry Holt and Company, 1947. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou seminářů Diskuze s trenéry vybraných sportů
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele

!!! POZOR !!!
V průběhu studia je možné absolvovat pouze jeden z následujících předmětů:
 • bk210 Psychologie koučování
 • bk952 Psychologie koučování
 • bk1118 Psychologie koučování

 • V případě zápisu či absolvování jednoho předmětu již nelze zapsat druhý, proto si prosím dobře rozmyslete, který si zaregistrujete!!!


  Rozpis témat výuky a jednotlivých přednášejících bude průběžně aktualizován v interaktivní osnově - titulní stránce předmětu.

  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2012/bk952