bk1118 Psychologie koučování

Fakulta sportovních studií
podzim 2013
Rozsah
13/0. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Voborný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 13. 9. 15:00–18:00 učebna Vinařská, Pá 11. 10. 17:40–19:55 C15/207, Pá 22. 11. 10:25–12:40 C15/207, Pá 13. 12. 17:40–19:55 E34/225 - seminární místnost
Předpoklady
( bp1087 Psychologie sportu || bk1087 Psychologie sportu || bp2087 Psychologie sportu || bk2087 Psychologie sportu || bp011p Psychologie sportu || bk011p Psychologie sportu || bp2264 Psychologie sportu || bk2264 Psychologie sportu ) && (! bp1118 Psychologie koučování ) && (! bp952 Psychologie koučování ) && (! bk952 Psychologie koučování ) && (! bp210 Psychologie koučování ) && (! bk210 Psychologie koučování ) && (! v2033 Psychologie koučování ) && ! NOWANY ( bp1118 Psychologie koučování , bp2118 , bk2118 , bp952 Psychologie koučování , bk952 Psychologie koučování , bp210 Psychologie koučování , bk210 Psychologie koučování , v2033 Psychologie koučování )
Absolvování předmětu Psychologie sportu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude schopen:
 • používat metody psychologie koučování při práci se sportovci,
 • porozumět základním vztahům v dyadické interakci,
 • schopen řešit taktilní způsoby řízení sportovců při sportovních soutěžích,
 • schopen aplikovat získané poznatky ve školní tělesné výchově.
 • Osnova
  • 1. Psychologie koučování a její zařazení do systému psychologie sportu
  • 2. Práce kouče a trenéra a rozdíly mezi nimi
  • 3. Předstartovní a startovní stavy, soutěžní stavy a jejich regulace
  • 4. Psychologická selhání při sportovní činnosti a principy regulace
  • 5. Modelovaný trénink
  • 6. Dyadická interakce a její využívání ve vybraných sportovních odvětvích
  • 7. Péče o duševní hygienu sportovce
  • 8. Asertivita v práci kouče
  Literatura
  • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
  • Sport, stát, společnost : studijní materiály. Edited by Pavel Slepička - Irena Slepičková. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 336 s. ISBN 8086317064. info
  • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
  • SLEPIČKA, Pavel. Psychologie koučování. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1988. 175 s. : i. info
  • HOŠEK, Václav, Antonín RYCHTECKÝ, Pavel SLEPIČKA, Bohumil SVOBODA a Miroslav VANĚK. Psychologie sportu : rozbor psychických složek sportovního výkonu [Vaněk, 1984, Olympia]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984. 202 s. info
  • WOODWORTH, Robert S. Experimental psychology. New York: Henry Holt and Company, 1947. info
  Výukové metody
  Teoretická příprava formou přednášek
  Diskuze s trenéry vybraných sportů
  Metody hodnocení
  Písemný test
  Informace učitele

  !!! POZOR !!!
  V průběhu studia je možné absolvovat pouze jeden z předmětů Psychologie koučování:
 • bp, bk210 Psychologie koučování
 • bp, bk952 Psychologie koučování
 • bp, bk1118 Psychologie koučování
 • bp, bk2118 Psychologie koučování
 • v2033 Psychologie koučování
  V případě zápisu či absolvování jednoho předmětu již nelze zapsat žádný ze zbývajících, proto prosím pečlivě zvažte, jestli některý z předmětů nemáte v rámci svého oboru veden jako povinný.
  Rozpis témat jednotlivých přednášek bude průběžně aktualizován v Interaktivní osnově - Titulní stránce předmětu (Studijní materiály).
  Přednášky předpokládají základní orientaci v problematice psychologie sportu.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2013/bk1118