bp1203 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III

Fakulta sportovních studií
podzim 2015
Rozsah
0/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1181 Aplikovaná fyzioterapie II && bp1184 Fyzioterapie III && bp1185 Interní lékařství II && bp1186 Klinická kineziologie II && bp1187 Neurologie II && bp1189 Ortopedie && bp1191 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1266 Fyzikální terapie IV && bp1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV
Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III. je seznámení se studentů s manuálními diagnostickými a terapeutickými technikami. Zároveň by studenti měli ovládnout základní manuální techniky a dokázat je úspěšně a odborně aplikovat v praxi, s čímž souvisí jejich schopnost aktivně vyhledat patologii a zvolit vhodný způsob terapie. Studenti dále zvládnou provádět edukaci klientů a nácvik autoterapie.
Osnova
  • Diagnostika a terapie kůže a podkoží v oblasti trupu a krční páteře. Diagnostika a terapie fascií v oblasti trupu a krční páteře. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti krční páteře, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti hrudní a bederní páteře, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti hlavových kloubů – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti hlavových kloubů – lateroflexe a rotace. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti krční páteře. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti cervikotorakálního přechodu a horních žeber. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti hrudní páteře – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti hrudní páteře – lateroflexe a rotace. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti bederní páteře – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti bederní páteře – rotační techniky.
Literatura
  • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. 200 s. ISBN 9788024728995. info
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
  • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
  • Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 252 s. ISBN 8071692581. info
  • Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085. info
  • Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Edited by Karel Lewit. 4. přepr. a rozš. vyd. Leipzig: J.A. Barth Verlag, 1996. xi, 347 s. ISBN 3-335-00401-9. info
Výukové metody
Výuka je prováděna praktickou formou. Studenti jsou nejprve seznámeni s problematikou teoreticky, dále je jim technika správně předvedena a následuje její nácvik. Během nácviku jsou studenti kontrolování vyučujícím a probíhá korekce správného provedení. Výuka a nácvik je realizována v malých studijních skupinách.
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičeních, praktické předvedení získaných dovedností. Klasifikovaný zápočet.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-diagnostiky-a-terapie-poruch-pohyboveho-aparatu-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v užší profilaci v rámci diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu směrem k hlubší znalosti diagnostických a terapeutických metod v souladu s aktuálním stavem poznatků v oboru fyzioterapie. Původní náplň předmětu je duplicitně vyučována v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript vč. obrazové dokumentace a e-learningového materiálu navazujícího na sylabus výuky předmětu.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta vč. obrazové dokumentace. Interaktivní e-learningový materiál vč. obrazové dokumentace a video dokumentace.

Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Studijní materiály
Praxe 25.-26.9.2015, 23.-24.10.2015, 11.-12.12.2015.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2015/bp1203