bp1186 Klinická kineziologie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 3. 3. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 10. 3. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 17. 3. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 24. 3. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 31. 3. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 7. 4. 8:00–8:50 Virtuální místnost, St 14. 4. 8:00–8:50 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech && bp1171 Fyzioterapie II && bp1172 Interní lékařství I && ( bp1173 Klinická kineziologie I || bp1873 Klinická kineziologie I ) && bp1174 Neurologie I && ( bp1178 Traumatologie || bp1878 Traumatologie ) && ( bp1179 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I || bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I ) && ( bp1265 Fyzikální terapie III || bp1865 Fyzikální terapie III ) && bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III && bp1146 Neurofyziologie && bp1925 Fyziologie tělesné zátěže && bp1169 Balneologie
Klinická kineziologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Klinickou kineziologii 1 a dále se zaměřuje na problematiku horní končetiny. Cílem je pochopení kineziologických vztahů jak na lokální úrovni horní končetiny, tak její význam pro fyziologické zatížení trupu a aplikace těchto poznatků do specifických technik diagnostiky a terapie v rámci oboru fyzioterapie. Předmět se detailně zabývá faktory pasivní a aktivní stability pohybových segmentů horní končetiny a podává kauzální vysvětlení funkční i strukturální patologie.
Výstupy z učení
Úspěšné absolvování předmětu garantuje schopnost studenta:
-porozumět kineziologickým vztahům;
-teoreticky pochopit principy speciálních diagnostických a terapeutických technik;
-výuka je koncipována jako příprava na klinickou práci s pacienty.
Osnova
 • Kineziologie ruky a zápěstí – funkce, klouby zápěstí a ruky, pasivní a aktivní stabilita jednotlivých pohybových segmentů, klinické aspekty, funkční a strukturální patologie této oblasti;
 • Kineziologie předloktí, loketního kloubu a paže – funkce, pasivní a aktivní stabilita jednotlivých pohybových segmentů, klinické aspekty, funkční a strukturální patologie této oblasti;
 • Kineziologie ramenního kloubu vč. lopatky – funkce, pasivní a aktivní stabilita jednotlivých pohybových segmentů, klinické aspekty, funkční a strukturální patologie této oblasti;
 • Kineziologie základních posturálních mechanizmů a dynamických pohybových stereotypů na úrovni horních končetin.
Literatura
  povinná literatura
 • Kapandji, A.: The physiology of joints I., 2019. ISBN 9781912085590.
  doporučená literatura
 • OATIS, Carol A. Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement. Third edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. xix, 1006. ISBN 9781451191561. info
 • DOBEŠ, Miroslav, Marie MICHKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Jiří VLČEK a Marek ČENTÍK. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Horní Bludovice: Domiga, s.r.o., 2011. 76 s. ISBN 978-80-902222-4-3. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 180 s. ISBN 9788024716480. info
 • JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Vydání první. Praha: Grada, 2004. 325 stran. ISBN 9788024707228. info
 • LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. 411 s. ISBN 8086645045. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test (minimum 70% úspěšnost)
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/klinicka-kineziologie-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Klinická kineziologie II je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá v úpravě náplně předmětu Klinická kineziologie tak, aby časově i svou náplní lépe korespondoval s předmětem „Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I. – IV.“ Původní náplň předmětu je částečně duplicitně vyučována v předmětech Kineziologie, Aplikovaná neurofyziologie a částečně též v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Výukový prostor vzniklý po odstranění těchto duplicit bude využit pro prohloubení výuky dílčích témat a rovněž pro rozšíření výuky o některá důležitá témata, která do původního sylabu nebyla zahrnuta (viz výše uvedená „Osnova“). Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript s výukovými materiály zahrnujícími celý sylabus.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): Skripta v elektronické podobě.

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1186