bp1878 Traumatologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Martin Komzák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 14:00–14:50 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1842 Fyziologie člověka && bp1843 Fyzioterapie I && bp1850 Vyšetřovací metody II && bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie && bp1839 Anatomie && bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II && bp1264 Fyzikální terapie II
Anatomie II., Chirurgie, ortopedie, traumatologie I.,Patologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s nejčastějšími traumaty tvrdých i měkkých tkání, při jejichž léčení je nedílnou součástí fyzioterapie.
Osnova
  • • Obecná traumatologie • Poranění nervové soustavy • Poranění dutiny hrudní • Poranění dutiny břišní • Poranění krku a páteře • Poranění horní končetiny • Poranění dolní končetiny • Poranění urologického traktu • Poranění páteře, pánve • Poranění svalu, šlachy, vazu • Poranění skeletu • Medicína katastrof, válečná poranění • Organizace traumatologické péče v ČR • Polytrauma, dutinová poranění, org. selhání
Literatura
  • MAZÁNEK, Jiří. Traumatologie orofaciální oblasti. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. 177 s. ISBN 9788024714448. info
  • JURÁŇ, Vilém, Martin SMRČKA a Vladimír SMRČKA. Učební texty z traumatologie - pro posluchače Lékařské fakulty MU. 2000. info
  • TRNAVSKÝ, Karel a Jaromír KOLAŘÍK. Onemocnění kloubů a páteře v praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 1997. 417 s. ISBN 8085824655. info
  • KOVANDA, Milan. Traumatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 48 s. ISBN 8021014962. info
  • TYPOVSKÝ, Karel. Traumatologie pohybového ústrojí 1. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 578 s., ob. info
  • TYPOVSKÝ, Karel. Traumatologie pohybového ústrojí 2. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 591-1083 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Úspěšné vypracování testu z probraného učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1878