bp1842 Fyziologie člověka

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1842/01: St 16:00–17:40 Virtuální místnost, J. Vomela
Předpoklady
bp1131 Biologie && bp1852 Biochemie && bp1830 Anatomie I && bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti, o funkci orgánů a systémů člověka jak v klidových podmínkách tak při fyzické zátěži, které jsou potřebné pro studium fyzioterapie. Zařazení praktické výuky v seminářích.
Výstupy z učení
Výuka předmětu Fyziologie není samoúčelná. Předmět je tématicky zaměřen tak, aby základní informace o funkci lidského těla a jeho orgánů, byly studentům předneseny na Přednáškách (vybraná stěžejní témata), následně pak probrána na Seminářích a prakticky aplikována ve Cvičení, kde se student bude aktivně podílet na realizaci konkrétních úkolů, nácviků a testů a programových esejích. Součástí Cvičení bude samostatné vypracování pracovních listů.
Výuka je koncipována tak, aby student pochopil základní funkce lidského těla jako celku (systému), i z pohledu funkce jednotlivých orgánů a pochopil vzájemnou interakci lidského organismu a vnějšího prostředí pro udržení homeostázy.
Obdobně bude zmíněno jak ovlivní funkci lidského organismu (a funkci jeho jednotlivých orgánů) fyzická zátěž, nemocnění, stres aj.
Student se známí se s odlišnostmi funkcí lidského těla v dětském věku, v dospělosti a ve stáří.
Znalosti získané studiem Fyziologie umožní porozumění pojmů a dějů v lidském organismu, se kterými se student setká v dalším navazujícím studiu na FSpS. Absolvování předmětu Fyziologie je nezbytnou prerekvizitou k zápisu předmětů navazujících v dalším studiu na FSpS.
Osnova
  • Teoretická část: Úvod do obecné fyziologie, fyziologie buňky. Struktura a funkce skeletálního svalstva, skeletálné svalsvo a cvičeníFyziologie tělních těkutin, krev a imunita Fyziologie srdce a krevního oběhu Fyziologie dýchání Fyziologie trávení Fyziologie vylučování Fyziologie svalů Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu Obecná neurofyziologie + fyziologie CNS Endokrinní žlázy Senzorické systémy, fyziologie kůže, termoregulace Pohybová soustava, Metabolismus Transportní systém, reakce a adaptace na zátěž Endokrinní systém, reakce a adaptace na zátěž Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu žen, dětí a starších Vlivy zevního prostředí na výkonnost
Literatura
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Jiří JANČÍK, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ VYMAZALOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Jiří DUŠEK a Tomáš KÁRA. Praktická cvičení z klinické fyziologie pro bakalářské studium Specializace ve zdravotnictví. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 57 s. ISBN 978-80-210-3620-8. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Úspěšně absolvovaný test s kontrolními otázkami z učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1842