bp1899 Odborná praxe IV

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
3 T. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV && bp1266 Fyzikální terapie IV && bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1885 Interní lékařství II && bp1813 Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství && bp1186 Klinická kineziologie II
bp1188 - Odborná praxe III
bp1203 - Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III
bp1242 - Fyzikální terapie IV
bp1298 - Aplikovaná fyzikální terapie IV
bp1189 - Ortopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s provozem a prací fyzioterapeuta v rehabilitačních ambulancích. Student se aktivně účastní diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů, pracuje pod odborným dohledem fyzioterapeuta s osvědčením o registraci.
Osnova
  • Zimní Odborná praxe IV probíhá formou 3 týdenních praktických stáží v rozsahu 160 vyučovacích hodin (120 hodin - 3 pracovní týdny po 5 osmihodinových pracovních dnech). Stáže probíhají na pracovištích, se kterými FSpS MU uzavřela smlouvu o zabezpečení odborné praxe.
  • Osnova praxe:
  • 1. Seznámení se zásadami bezpečnosti a ochrany práce na ambulantním rehabilitačním pracovišti.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích a diagnostických postupů u klientů rehabilitačních ambulancí.
  • 3. Vlastní úvaha studenta nad krátkodobým i dlouhodobým cílem terapie.
  • 4. Terapie - aplikace znalostí metod kinezioterapie, fyzikální terapie a manuálních technik.
  • Studenti nejsou schopni vykonávat jednotlivé úkony samostatně bez odborného dozoru. Na studenty se vztahují požadavky Etického kodexu fyzioterapeuta ČR.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Praktická stáž (denní náplň odborné činnosti v rámci stáže odpovídá úvazku 1.0, tedy 8,0 hodin denně a 40,0 hodin týdně mimo týdny se státními svátky).
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni doložit potvrzený formulář o absolvování praxe a čtyři vypracované kazuistiky o vyšetřovacích postupech a terapii, na základě kterých bude praxe započtena. Veškeré dokumenty jsou dostupné na stránkách předmětu.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzioterapie-odborna-praxe-4/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1899