bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michaela Bobrová (cvičící)
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Vomáčková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1891/01: Út 16:00–19:20 224, M. Bobrová
bp1891/02: Čt 10:00–13:20 224, M. Bobrová, K. Vomáčková
Předpoklady
( bp1168 Aplikovaná fyzioterapie I || bp1807 Aplikovaná fyzioterapie v chirurgických oborech ) && bp1171 Fyzioterapie II && bp1172 Interní lékařství I && ( bp1173 Klinická kineziologie I || bp1873 Klinická kineziologie I ) && bp1174 Neurologie I && ( bp1178 Traumatologie || bp1878 Traumatologie ) && ( bp1179 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I || bp1879 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I ) && ( bp1265 Fyzikální terapie III || bp1865 Fyzikální terapie III ) && bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III
Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II. je seznámení se studentů s manuálními diagnostickými a terapeutickými technikami. Zároveň by studenti měli ovládnout základní manuální techniky a dokázat je úspěšně a odborně aplikovat v praxi, s čímž souvisí jejich schopnost aktivně vyhledat patologii a zvolit vhodný způsob terapie. Studenti dále zvládnou provádět edukaci klientů a nácvik autoterapie. Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu II. zahrnuje oblast horní končetiny, pletence ramenního a orofaciální oblast.
Osnova
  • Diagnostika a terapie kůže, podkoží a fascií v oblasti horní končetiny. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti předloktí a ruky, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti distálních interfalangeálních, proximálních interfalangeálních, metakarpofalangeálních a karpometakarpálních kloubů ruky. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti mediokarpálního a radiokarpálního kloubu. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti loketního kloubu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti proximálního a distálního radioulnárního kloubu a loketního kloubu. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti pletence ramenního – svaly paže, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti pletence ramenního – svaly ventrální části trupu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti pletence ramenního – svaly dorzální části trupu, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti glenohumerálního, skapulotorakálního, akromioklavikulárního a sternoklavikulárního kloubu. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti orofaciální – žvýkací svaly, svaly dna ústního, nejazylkové a podjazylkové svaly, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti temporomandibulárních kloubů.
Literatura
  • DOBEŠ, Miroslav a Marie MICHKOVÁ. Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu : (měkké a mobilizační techniky). 1. vyd. Havířov-Město: DOMIGA, 1997. 72 s. ISBN 8090222218. info
Výukové metody
Výuka je prováděna praktickou formou. Studenti jsou nejprve seznámeni s problematikou teoreticky, dále je jim technika správně předvedena a následuje její nácvik. Během nácviku jsou studenti kontrolování vyučujícím a probíhá korekce správného provedení. Výuka a nácvik je realizována v malých studijních skupinách.
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy, 1 praktický test v průběhu semestru, závěrečný písemný a praktický test. Klasifikovaný zápočet.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-diagnostiky-a-terapie-poruch-pohyboveho-aparatu-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v užší profilaci v rámci diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu směrem k hlubší znalosti diagnostických a terapeutických metod v souladu s aktuálním stavem poznatků v oboru fyzioterapie. Původní náplň předmětu je duplicitně vyučována v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript vč. obrazové dokumentace (cca 200 stran) a interaktivního e-learningového materiálu pokrývajícího celý sylabus výuky předmětu.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta vč. obrazové dokumentace (cca 200 stran) Interaktivní e-learningový materiál vč. obrazové dokumentace a video dokumentace (cca 700 fotografií a 350 videozáznamů v délce 30-60 s).
Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp1891