bp2106 Kultura projevu a komunikace

Fakulta sportovních studií
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2106/01: Po 17:00–18:00 C15/207, E. Hurych
bp2106/02: Po 16:00–17:00 C15/207, E. Hurych
bp2106/03: Po 18. 2. 14:00–15:00 B11/235, Po 25. 2. 14:00–15:00 B11/235, Po 4. 3. 14:00–15:00 B11/235, Po 11. 3. 14:00–15:00 B11/235, Po 18. 3. 14:00–15:00 B11/235, Po 25. 3. 14:00–15:00 B11/235, Po 1. 4. 14:00–15:00 B11/235, Po 8. 4. 14:00–15:00 B11/235, Po 15. 4. 14:00–15:00 B11/235, E. Hurych
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy ve studiu lidské komunikace a především aplikace těchto přístupů na problematiku práce bezpečnostních složek a na konkrétní zkušenost studentů. Těžištěm kurzu bude především diskuse a praktická cvičení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měli být studenti schopni analyzovat komunikační situace, kterých se účastní a reflektovat svou roli v jejich utváření.
Osnova
  • Oblasti lidské komunikace a jejich specifika
  • Modely komunikace, transakční model komunikace a jeho složky
  • Principy komunikace
  • Neverbální komunikace
  • Komunikační kompetence – asertivita, komunikace v zátěžových situacích, zvládání konfliktu
  • Komunikace ve skupině – vedení, spolupráce ve skupině, soudržnost skupiny, rozhodování ve skupině
Literatura
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace : 6. vydání. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 502 s. ISBN 9788024720180. info
  • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 420 s. ISBN 8071699888. info
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-7178-291-2. info
  • WATZLAWICK, Paul. Všechno dobré je k něčemu zlé, aneb, Řešení paní Hekate. Translated by Zbyněk Vybíral, Illustrated by Miroslav Huptych. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1995, 103 s. ISBN 80-901773-5-2. info
Výukové metody
přednáška, týmová diskuse, týmová praxe.
Metody hodnocení
individuální nebo skupinový výstup – 1 x za semestr; analýza výstupu podle videa, zpětná vazba 3 x za semestr; závěrečná esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.